Ämnen
Företag

Statistik över regional företagsverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över regional företagsverksamhet beskriver strukturen och verksamheten vid arbetsställen hos företag i Finland enligt område, näringsgren och storlek. Uppgifterna baserar sig på förfrågningar bland företag samt administrativa register såsom näringsskattematerial. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

I Finland fanns 403 300 arbetsställen med ett sammanlagt bruttovärde av produktionen på 318 miljarder euro år 2020. På grund av coronakrisen var produktionsvärdet 14,5 miljarder euro, dvs. 4,4 procent mindre än år 2019. Mest minskade produktionen inom servicenäringarna och tillverkning, men ökade i…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna