Ämnen
Företag

Flest arbetsställen inom servicenäringarna år 2022

meddelande | Statistik över regional företagsverksamhet 2022

Enligt Statistikcentralen fanns det 606 810 arbetsställen i Finland och antalet årsverken uppgick till 1,5 miljoner år 2022. Antalet arbetsställen ökade år 2022 med totalt 2,6 procent från året innan. Relativt sett flest arbetsställen uppstod inom näringsgrenen kultur, nöje och fritid (TOL R).

Viktiga punkter

 • Bakom utvecklingen av företagsverksamheten låg år 2022 avvecklingen av coronabegränsningarna, Rysslands angrepp mot Ukraina, inflationen och räntehöjningarna.
 • Arbetsställenas sammanlagda omsättning ökade med 15,3 % från år 2021.
 • Det sammanräknade bruttovärdet av arbetsställenas produktion, som mäter arbetsställets faktiska produktion, var 13,9 % större år 2022 än år 2021.
 • Av produktionens bruttovärde återstod på arbetsställena efter avdrag av verksamhetskostnader ett förädlingsvärde som var totalt 8,5 % större än år 2021.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren (TOL 2008)
 • Anställdas storleksklass
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Landskap
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter omsättning
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av offentlig sammanslutning
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av offentlig sammanslutning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef