Ämnen
Företag

Omsättningsindex för industrin

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningsindexet för industrin beskriver industriföretagens omsättning. Indexen beräknas på basis av omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning. Uppgifterna samlas in med en försäljningsenkät samt ur skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna och det egentliga indexet offentliggörs båda en gång i månaden.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Statistikens basår uppdateras från 2015 till 2021.
Läs mer om ändringen

Ändring

I statistiken införs i februari 2024 de nyaste näringsgrenarna som definieras i företagsregistret.
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Omsättningsindex för industrin 2023, december
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2023, december, preliminär
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2023, november
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2023, november, preliminär
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2023, oktober
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2023, oktober, preliminär

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Trendserie för omsättningsindexet för industrin (2015 = 100) efter näringsgren (TOL 2008) 2010M01-2023M12*

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jussi Haavisto
överaktuarie
029 551 3341
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna