Ämnen
Företag

Omsättningsindex för industrin

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningsindexet för industrin beskriver industriföretagens omsättning. Indexen beräknas på basis av omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning. Uppgifterna samlas in med en försäljningsenkät samt ur skatteförvaltningens material. Uppgifterna offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av omsättningen inom industrin

minus16,0%
Mars 2024
Omsättningsindex för industrin
Uppdaterad: 2024-05-03

Publikationer

meddelande | Omsättningsindex för industrin 2024, mars
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2024, februari
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2024, januari
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2023, december
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2023, december, preliminär
meddelande | Omsättningsindex för industrin 2023, november

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Trendserie för omsättningsindexet för industrin (2021 = 100) efter näringsgren (TOL 2008) 2010M01-2024M03*

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jussi Haavisto
överaktuarie
029 551 3341
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna