Ämnen
Priser och konsumtionFöretag

Producentprisindex för tjänster

Finlands officiella statistik (FOS)
Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företag erbjuder andra företag eller den offentliga sektorn (BtoB), hushåll (BtoC) samt alla slutanvändare (BtoAll). Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Statistikens basår uppdateras från 2015 till 2021. 
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Producentprisindex för tjänster 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Producentprisindex för tjänster 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Producentprisindex för tjänster 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Producentprisindex för tjänster 2023, 1:a kvartalet
databasoffentliggörande | Producentprisindex för tjänster, 2022

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster efter näringsgren (CPA 2015)

Producentprisindex för tjänster 2015=100, årsförändring, tjänster efter näringsgren (CPA 2015)

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Producentprisindex för tjänster (2015=100), kvartalsuppgifter

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Siiri Pesonen
överaktuarie
029 551 3819

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna