Ämnen
Priser och konsumtionFöretag

Producentprisindex för tjänster

Finlands officiella statistik (FOS)
Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företag erbjuder andra företag eller den offentliga sektorn (BtoB), hushåll (BtoC) samt alla slutanvändare (BtoAll). Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var årsförändringen av producentprisindexet för tjänster 5,8 procent under tredje kvartalet 2022. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 1,5 procent.

Läs mer

meddelande | Producentprisindex för tjänster 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Producentprisindex för tjänster 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Producentprisindex för tjänster 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
24.10.2022

Producentprisindex för tjänster (2015=100)

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
Totalt (BtoAll)Tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB)Tjänster till hushåll (BtoC)
2015Q1100,1100,299,9
2015Q2100,0100,199,8
2015Q3100,1100,1100,2
2015Q499,899,6100,2
2016Q1100,099,7100,7
2016Q2100,399,9101,5
2016Q3100,499,7102,2
2016Q4100,6100,0102,1
2017Q1101,2100,7102,5
2017Q2101,8101,3103,2
2017Q3102,1101,4103,9
2017Q4102,2101,6103,8
2018Q1102,7102,1104,1
2018Q2103,4102,8104,9
2018Q3103,8103,1105,6
2018Q4104,0103,4105,6
2019Q1104,8104,1106,4
2019Q2105,2104,4107,3
2019Q3105,5104,5108,0
2019Q4105,5104,6107,9
2020Q1105,9105,0108,5
2020Q2105,9104,8108,5
2020Q3106,0104,8109,2
2020Q4105,9104,6109,4
2021Q1106,8105,5110,5
2021Q2107,6106,4110,6
2021Q3108,3107,1111,3
2021Q4108,7107,4112,0
2022Q1110,6109,5113,4
2022Q2112,8112,0114,8
2022Q3114,5113,9115,9
24.10.2022

Producentprisindex för tjänster (2015=100), årsförändring

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Siiri Pesonen
överaktuarie
029 551 3819

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna