Ämnen
SamhällsekonomiFöretag

Utrikeshandel med varor

Finlands officiella statistik (FOS)
Utrikeshandeln med varor -statistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och EU-medlemsstater samt med externa länder. Uppgifterna om handeln med andra EU-länder insamlas med statistikdeklarationer inlämnade av företagen. Uppgifterna handeln med övriga länder samlas in från förtullningssystemet. Statistiken publiceras månatligen.

Producent:

Tull