Ämnen
Boende och byggandeFöretag

Omsättningsindex för byggverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning. Uppgifterna samlas in från olika källor och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

I samband med statistikpubliceringen i februari 2023 har de nyaste näringsgrenarna som definieras i företagsregistret införts i uppgifterna om omsättningen inom servicebranschen.
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2023, januari
meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2023, januari, preliminär
meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, december
meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, december, preliminär
meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, november
meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2022, november, preliminär

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Toni Kellinsalmi
överaktuarie
029 551 3801
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna