Ämnen
Samhällsekonomi

Stocken av utländska direktinvesteringar ökade år 2021

meddelande | Utländska direktinvesteringar 2021

Enligt Statistikcentralen ökade värdet av stocken av utländska direktinvesteringar i Finland med 2,5 miljarder euro under 2021 och var 76,2 miljarder euro i slutet av året. Värdet av finländska investeringar i utlandet ökade med 7,2 miljarder euro och i slutet av året var investeringsstocken 125,0 miljarder euro.

Huvudpunkter

  • Värdet av investeringsstocken från utlandet till Finland var 76,2 md € och från Finland till utlandet 125,0 md €.
  • Enligt riktningsprincipen flödade kapital i form av direktinvesteringar från utlandet till Finland för 9,0 md € netto och från Finland till utlandet för 1,9 md € netto.
  • Investeringarna från utlandet till Finland avkastade 8,7 md € och investeringarna från Finland till utlandet 14,0 md €. Avkastningarnas nettoinverkan på Finlands bytesbalans var 5,3 md €.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Kinnarinen
överaktuarie
029 551 3428
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef