Ämnen
Samhällsekonomi

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Ekonomin beskrivs ur olika synvinklar, med produktion, efterfrågan och resultatbildning som mätare. Uppgifterna produceras med hjälp av indikatorer och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Bruttonationalproduktens säsongrensade förändringen från föregående kvartal

minus0,7%
4:e kvartalet 2023
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Uppdaterad: 2024-02-29

Publikationer

meddelande | Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2023, 4:e kvartalet
databasoffentliggörande | Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2023, 3:e kvartalet
databasoffentliggörande | Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2023, 2:a kvartalet
databasoffentliggörande | Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2023, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2015

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Samu Hakala
överaktuarie
029 551 3756
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna