Ämnen
Samhällsekonomi

Finansräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna och beskriver de finansiella balansräkningarna (fordringar, skulder) och flödena (köp, försäljning, amorteringar) inom alla sektorer av samhällsekonomin. Statistiken framställs genom att sammanslå ett flertal register- och datainsamlingsmaterial. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen minskade hushållens finansiella tillgångar med 9 miljarder euro under andra kvartalet 2022 och sjönk till 368,3 miljarder euro. Hushållens skulder ökade för sin del med 3,9 miljarder euro under andra kvartalet 2022 och steg till 203,4 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar minskade hushållens finansiella nettotillgångar med 12,9 miljarder till 164,9 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder.

Läs mer

meddelande | Finansräkenskaper 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Finansräkenskaper 2021
översikt | Finansräkenskaper 2021
meddelande | Finansräkenskaper 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Timo Ristimäki
överaktuarie
029 551 2324
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna