Ämnen
Samhällsekonomi

Finansräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna och beskriver de finansiella balansräkningarna (fordringar, skulder) och flödena (köp, försäljning, amorteringar) inom alla sektorer av samhällsekonomin. Statistiken framställs genom att sammanslå ett flertal register- och datainsamlingsmaterial. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Skuldsättningsgrad av hushåller

124,8%
4:e kvartalet 2023
Finansräkenskaper
Uppdaterad: 2024-03-28

Publikationer

meddelande | Finansräkenskaper 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Finansräkenskaper 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Finansräkenskaper 2022
översikt | Finansräkenskaper 2022, översikt
meddelande | Finansräkenskaper 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Finansräkenskaper 2023, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Timo Ristimäki
överaktuarie
029 551 2324
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna