Ämnen
Samhällsekonomi

Finansräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna och beskriver de finansiella balansräkningarna (fordringar, skulder) och flödena (köp, försäljning, amorteringar) inom alla sektorer av samhällsekonomin. Statistiken framställs genom att sammanslå ett flertal register- och datainsamlingsmaterial. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Hushållens finansiella tillgångar minskade med 11,1 miljarder euro under första kvartalet 2022 och sjönk till 373,2 miljarder euro. Hushållens skulder minskade däremot med 1,9 miljarder euro under första kvartalet 2022 och sjönk till 199,4 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar minskade hushållens finansiella nettotillgångar med 9,1 miljarder till 173,8 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Läs mer

meddelande | Finansräkenskaper 2022, 1:a kvartalet
meddelande | Finansräkenskaper 2019, tilläggsinformation som kompletterar pensionsrätterna

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Timo Ristimäki
överaktuarie
029 551 2324
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna