Ämnen
Boende och byggandeSamhällsekonomi

Byggnads- och bostadsproduktion

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beskriver volymen av den byggverksamhet som kräver bygglov ur slutproduktens synvinkel. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggnationen av hus jämfört med indexets basår. Uppgifterna samlas in från olika register och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av volymen för nybyggnad

minus20,7%
Mars 2024
Byggnads- och bostadsproduktion
Uppdaterad: 2024-05-21

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Volymindex för nybyggnad (2015=100) 2001M01-2024M03

Beviljade bygglov, påbörjade och färdigställda byggprojekt per landskap 2001M01-2024M03

Beviljade bygglov, påbörjade och färdigställda byggprojekt per användingssyfte 2001M01-2024M03

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tiia Wallin
överaktuarie
029 551 3875
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna