Ämnen
Samhällsekonomi

Tillväxt- och lönsamhetsmätare

Tillväxt- och lönsamhetsmätare utvidgar nationalräkenskaperna och i dem uppdelas förändringarna i förädlingsvärde, output och arbetsproduktivitet i komponenter, vilket tillåter att granska orsakerna till förändringarna. Uppgifterna samlas in från ett flertal olika källor och offentliggörs delvis fem gånger om året och delvis en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade arbetsproduktiviteten inom den privata sektorn med 0,5 procent år 2021. Det största positiva bidraget hade ökningen av totalproduktiviteten, som var 1,8 procent. Ökningen av arbetsproduktiviteten föregående år, 2020, förklarades framför allt av omallokeringen efter näringsgren, då antalet arbetstimmar minskade inom servicenäringarna med lägre produktivitet i och med coronanedstängningarna. Trenden för arbetsproduktiviteten har varit stigande sedan mitten av 2010-talet.

Läs mer

meddelande | Tillväxt- och lönsamhetsmätare 2020, preliminär
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marja Sauli
överaktuarie
029 551 3797
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna