Ämnen
Samhällsekonomi

Utrikeshandel med varor och tjänster

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen och beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Uppgifterna samlas in med hjälp av en enkät och också material från annan statistik används. Uppgifterna offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Fr.o.m. publikationen 12.2.2024 kommer den egentliga kvartalspublikationen att publiceras enligt tidtabellen för det tidigare snabbestimatet. Ändringen gäller statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster.
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2024, 1:a kvartalet
databasoffentliggörande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2023, 4:e kvartalet, revidering av uppgifter
meddelande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2023, 3:e kvartalet
databasoffentliggörande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2023, 3:e kvartalet, snabbestimat
meddelande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2023, 2:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Export och import med varor och tjänster enligt tjänstepost 2013Q1-2024Q1

Export och import med varor och tjänster efter område 2013Q1-2024Q1

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joonas Pohja
överaktuarie
029 551 3898
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna