Ämnen
Samhällsekonomi

Nationalräkenskaper, årsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Nationalräkenskaperna beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäckande sätt. De innehåller uppgifter om sektorernas och näringsgrenarnas produktion, konsumtion, investeringar och lager, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt import och export. Uppgifterna samlas in från tiotals olika källor och offentliggörs fem gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter, bruttonationalproduktens volym ökade med 3,0 procent år 2021. Ökningen reviderades nedåt från uppgifterna i mars (var 3,5 procent). Produktionen ochinsatsförbrukningen i löpande priser ökade klart år 2021. Energiprisstegringen sombörjade år 2021 höjer siffrorna i löpande priser.

Läs mer

meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2021, preliminära uppgifter II

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tapio Kuusisto
överaktuarie
029 551 3318
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna