Ämnen
Samhällsekonomi

Nationalräkenskaper, årsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Nationalräkenskaperna beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäckande sätt. De innehåller uppgifter om sektorernas och näringsgrenarnas produktion, konsumtion, investeringar och lager, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt import och export. Uppgifterna samlas in från tiotals olika källor och offentliggörs fem gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

Databastabell 11sf Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis, 1975–2022* samt databastabell 123x Bruttonationalprodukt och -inkomst samt inkomster och utgifter per person, årsvis, 1975–2022*, har korrigerats 18.12.2023.
Läs mer om korrigeringen

Nyckeltal

Bruttonationalproduktens volymförändring

+1,6%
2022
Nationalräkenskaper, årsvis
Uppdaterad: 2023-12-18

Publikationer

meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter IV
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter III
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter II
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2021, reviderade uppgifter
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2021, preliminära uppgifter IV

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Bruttonationalprodukt 1975-2022*

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tapio Kuusisto
överaktuarie
029 551 3318
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna