Ämnen
Samhällsekonomi

Nationalräkenskaper, årsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Nationalräkenskaperna beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäckande sätt. De innehåller uppgifter om sektorernas och näringsgrenarnas produktion, konsumtion, investeringar och lager, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt import och export. Uppgifterna samlas in från tiotals olika källor och offentliggörs fem gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Förändring i bruttonationalproduktens volym på årsnivå

minus1,0%
2023
Nationalräkenskaper, årsvis
Uppdaterad: 2024-03-21

Publikationer

meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2023, preliminära uppgifter
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2022, reviderade uppgifter
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter IV
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter III
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter II
meddelande | Nationalräkenskaper, årsvis 2022, preliminära uppgifter

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå 2011–2023*

Årsförändringar av bruttoförädlingsvärdet, efter näringsgren (TOL 2008) 1975–2022*

Volymförändring på årsnivå av bruttoförädlingsvärdet, efter näringsgren (TOL 2008) 2022*

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Bruttonationalprodukt 1975-2023*

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tapio Kuusisto
överaktuarie
029 551 3318
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna