Ämnen
Samhällsekonomi

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis ingår i nationalräkenskaperna och beskriver konjunkturutvecklingen inom statsförvaltningen, lokalförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och socialskyddsfonderna. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Lokalförvaltningen indelas i undersektorerna lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning och välfärdsområdesförvaltning fr.o.m. publiceringarna i juni 2023
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2022, 4:e kvartalet
meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2022, 1:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.03.2023

De offentliga samfundens nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-)

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
1999Q11999Q21999Q31999Q42000Q12000Q22000Q32000Q42001Q12001Q22001Q32001Q42002Q12002Q22002Q32002Q42003Q12003Q22003Q32003Q42004Q12004Q22004Q32004Q42005Q12005Q22005Q32005Q42006Q12006Q22006Q32006Q42007Q12007Q22007Q32007Q42008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4
S13 Offentliga samfund0,81,21,92,76,57,17,06,76,15,34,63,94,64,34,03,42,82,32,22,42,42,22,12,22,32,42,73,13,43,54,34,64,95,05,25,35,45,03,92,30,2-2,5-3,5-4,1-3,6-2,8-2,2-1,6-1,2-0,9-0,8-1,2-1,7-2,2-2,4-2,3-2,4-2,6-2,5-2,7-2,8-3,0-3,1-3,2-3,0-2,5-2,1-2,1-2,2-1,9-1,4-1,2-0,9-0,6-0,5-0,6-0,6-0,9-1,0-0,9-0,9-0,8-0,8-1,4-3,7-5,7-6,6-6,3-4,7-3,0-1,8-1,4-0,7-0,8-0,8-0,9
S1311 Staten-1,4-1,3-1,1-0,82,42,72,72,52,01,51,11,01,11,10,90,60,20,00,00,10,10,0-0,2-0,20,10,20,1-0,2-0,5-0,70,10,40,70,91,01,11,41,20,4-0,9-2,6-4,5-5,3-5,8-5,9-5,7-5,2-4,4-3,6-3,1-3,0-3,2-3,5-3,7-3,8-3,7-3,6-3,7-3,7-3,8-3,8-3,8-3,8-3,6-3,3-3,0-2,8-2,8-2,9-2,8-2,5-2,2-1,9-1,8-1,8-1,7-1,4-1,4-1,2-1,1-1,0-0,8-0,9-1,7-3,6-5,5-6,5-6,5-5,2-3,6-2,4-1,7-1,6-1,7-1,6-1,6
S1313 Lokalförvaltning-0,3-0,3-0,10,00,10,20,20,20,1-0,2-0,6-0,9-0,1-0,3-0,5-0,5-0,6-0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,7-0,6-0,4-0,4-0,3-0,2-0,2-0,1-0,2-0,3-0,3-0,3-0,4-0,5-0,6-0,6-0,6-0,6-0,4-0,2-0,1-0,1-0,2-0,4-0,6-0,8-1,1-1,1-1,1-1,0-0,9-0,7-0,6-0,7-0,6-0,7-0,8-0,8-0,7-0,6-0,5-0,7-0,5-0,4-0,4-0,4-0,3-0,2-0,1-0,2-0,5-0,8-1,0-1,2-1,3-1,5-1,4-0,9-0,4-0,10,20,20,1-0,2-0,4-0,8-0,1-0,2-0,3-0,5
S13141 Arbetspensionsanstalter2,72,72,83,23,84,04,04,03,93,94,03,73,53,63,63,43,33,33,23,23,23,33,33,33,13,23,43,94,34,44,34,24,14,04,14,34,34,13,93,73,43,12,82,83,13,12,92,72,72,72,82,72,62,42,32,22,01,91,81,81,81,81,81,71,51,51,61,61,21,11,21,11,01,01,01,11,11,01,01,01,01,11,21,10,40,10,00,10,60,91,01,11,00,90,90,9
S13149 Övriga socialskyddsfonder-0,30,00,30,40,30,20,10,10,10,10,10,10,00,00,0-0,1-0,2-0,2-0,2-0,3-0,2-0,2-0,2-0,2-0,1-0,1-0,10,00,10,10,20,20,30,30,20,20,10,00,00,10,0-0,5-0,4-0,4-0,30,00,20,10,0-0,10,00,10,20,20,20,20,00,00,00,0-0,1-0,3-0,4-0,5-0,5-0,4-0,4-0,20,00,20,30,30,30,30,30,30,20,20,20,40,40,30,20,1-0,1-0,2-0,2-0,2-0,1-0,10,00,00,00,10,20,2
15.03.2023

De offentliga samfundens inkomster och utgifter 1999Q1-2022Q4

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jouni Pulkka
överaktuarie
029 551 3532
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna