Ämnen
Samhällsekonomi

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis ingår i nationalräkenskaperna och beskriver konjunkturutvecklingen inom statsförvaltningen, lokalförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och socialskyddsfonderna. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

De offentliga samfundens konsoliderade inkomster (säsongrensad och arbetsdagskorrigerad)

37 083miljoner euro
1:a kvartalet 2024
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Uppdaterad: 2024-06-19

Publikationer

meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2024, 1:e kvartalet
meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2023, 1:e kvartalet
meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2022, 4:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

De offentliga samfundens nettoutlåning (+)/nettoupplåning (-) efter sektor 1999Q1-2024Q1

De offentliga samfundens inkomster och utgifter efter sektor 1999Q1-2024Q1

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jouni Pulkka
överaktuarie
029 551 3532
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna