Ämnen
Samhällsekonomi

Konjunkturindikator för produktionen

Finlands officiella statistik (FOS)
Konjunkturindikatorn för produktionen är en del av nationalräkenskaperna och strävar efter att förutse utvecklingen av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin på hela ekonomins nivå och för tre huvudnäringsgrenar (primärproduktion, förädling och tjänster). Uppgifterna framställs med hjälp av indikatorer och offentliggörs en gång i månaden.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för september 2022 med 1,6 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för september ökade med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti 2022 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 1,7 procent (tidigare 0,8 %) från augusti året innan. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med omkring 2 procent. Förädlingen var på samma nivå som året innan och tjänsterna ökade med omkring 2 procent från september 2021.

Läs mer

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2022, september
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2022, augusti
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2022, juli
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2022, juni

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna