Ämnen
Samhällsekonomi

Konjunkturindikator för produktionen

Finlands officiella statistik (FOS)
Konjunkturindikatorn för produktionen är en del av nationalräkenskaperna och strävar efter att förutse utvecklingen av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin på hela ekonomins nivå och för tre huvudnäringsgrenar (primärproduktion, förädling och tjänster). Uppgifterna framställs med hjälp av indikatorer och offentliggörs en gång i månaden.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av volymen av den arbetsdagskorrigerade serien för produktionen inom samhällsekonomin

minus1,91%
Maj 2024
Konjunkturindikator för produktionen
Uppdaterad: 2024-07-16

Publikationer

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2024, maj
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2024, april
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2024, mars
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2024, februari
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2024, januari
meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, december

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna