Ämnen
Samhällsekonomi

Sektorräkenskaper kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sektorräkenskaper kvartalsvis är en del av nationalräkenskaperna och beskriver produktionen, inkomstbildningen, fördelningen och användningen av inkomster inom varje institutionell sektor samt den nettoutlåning som följer av dessa transaktioner. Uppgifterna produceras med hjälp av indikatorer och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Hushållens säsongrensade sparkvot

+0,1%
1:a kvartalet 2024
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Uppdaterad: 2024-06-19

Hushållens sparkvot

+0,1%
1:a kvartalet 2024
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Uppdaterad: 2024-06-19

Publikationer

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2024, 1:a kvartalet
meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2023, 1:a kvartalet
meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 4:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Hushållens investering- och sparkvot 2010Q1-2024Q1

Icke-finansiella företagens vinst- och investeringskvot 2010Q1-2024Q1

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Natael Kivari
överaktuarie
029 551 3361
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna