Ämnen
Samhällsekonomi

Sektorräkenskaper kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sektorräkenskaper kvartalsvis är en del av nationalräkenskaperna och beskriver produktionen, inkomstbildningen, fördelningen och användningen av inkomster inom varje institutionell sektor samt den nettoutlåning som följer av dessa transaktioner. Uppgifterna produceras med hjälp av indikatorer och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen minskade hushållens säsongrensade sparkvot under april–juni från föregående kvartal. Under april–juni var sparkvoten -2,5 %. Konsumtionsutgifterna ökade relativt sett mer än de disponibla inkomsterna. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagens vinstkvot ökade från föregående kvartal och var 35,6 procent. Företagssektorns investeringskvot var 26,3 procent, dvs. på samma nivå som under föregående kvartal.

Läs mer

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 1:a kvartalet
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
16.09.2022

Hushållens investering- och sparkvot

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens investeringskvot, %
2010Q111,6
2010Q212,6
2010Q312,8
2010Q413,2
2011Q113,1
2011Q212,9
2011Q313,4
2011Q413,2
2012Q113,4
2012Q213,1
2012Q313,0
2012Q413,0
2013Q112,6
2013Q212,5
2013Q312,3
2013Q412,3
2014Q112,1
2014Q211,9
2014Q311,8
2014Q411,3
2015Q111,4
2015Q211,1
2015Q311,0
2015Q412,0
2016Q111,8
2016Q212,8
2016Q313,5
2016Q412,2
2017Q112,9
2017Q213,1
2017Q313,0
2017Q413,8
2018Q113,6
2018Q213,7
2018Q313,9
2018Q413,6
2019Q113,8
2019Q213,3
2019Q313,2
2019Q413,5
2020Q113,0
2020Q213,5
2020Q313,2
2020Q412,8
2021Q113,0
2021Q213,5
2021Q314,0
2021Q414,5
2022Q114,9
2022Q214,8
16.09.2022

Icke-finansiella företagens vinst- och investeringskvot

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna