Ämnen
Samhällsekonomi

Offentliga samfundens utgifter efter ändamål

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över den offentliga sektorns utgifter efter ändamål ingår i nationalräkenskaperna och beskriver de offentliga samfundens utgifter efter ändamål och fördelade på undersektorer. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens uppgifter var de offentliga samfundens konsoliderade totalutgifter 57,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2020. År 2019 var motsvarande siffra 53,3 procent. På grund av coronapandemin betalades i synnerhet mer arbetslöshetsförmåner och företagsstöd än …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ohto Soininvaara
överaktuarie
029 551 3046

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna