Ämnen
Samhällsekonomi

Offentliga samfundens utgifter efter ändamål

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över den offentliga sektorns utgifter efter ändamål ingår i nationalräkenskaperna och beskriver de offentliga samfundens utgifter efter ändamål och fördelade på undersektorer. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs två gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2022
meddelande | Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2021
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

De offentliga samfundens konsoliderade totala utgifter i förhållande till BNP efter uppgiftsklass 1990–2022*l

De offentliga sektorernas utgifter för löner och kollektiva avgifter (icke-konsoliderade nettoutgifter) i förhållande till BNP efter uppgift 2000–2022*

De offentliga samfundens utgifter för löner och kollektiva avgifter (konsoliderade nettoutgifter) i förhållande till BNP efter uppgift 2000–2022*

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juho Ivaska
överaktuarie
029 551 3013

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna