Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Fastighetspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över fastighetspriser beskriver prisnivåerna och prisförändringen på egnahemshus och egnahemshustomter på kvartals- och årsnivå. Vid framställningen av statistiken används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av priserna på gamla egnahemshus

minus7,0%
1:a kvartalet 2024
Fastighetspriser
Uppdaterad: 2024-05-17

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Prisindex för gamla egnahemshus (2020 = 100) efter kommunens invånarantal 2020Q1-2024Q1

Årsförändring av prisindexet för gamla egnahemshus (2020 = 100) efter kommunens invånarantal 2022Q2–2024Q1

Årsförändring av prisindexet för gamla egnahemshus (2020 = 100) efter område 2021Q2–2024Q1

Kvartalsförändring av prisindexet för gamla egnahemshus (2020 = 100) efter område eller kommunens invånarantal 2021Q2–2024Q1

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Elina Peltoniemi
överaktuarie
029 551 3088
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna