Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Fastighetspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över fastighetspriser beskriver prisnivåerna och prisförändringen på egnahemshus och egnahemshustomter på kvartals- och årsnivå. Vid framställningen av statistiken används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Fastighetspriser 2023
meddelande | Fastighetspriser, 2:a kvartalet
meddelande | Fastighetspriser, 1:a kvartalet
databasoffentliggörande | Fastighetspriser 2022

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Prisindex för gamla egnahemshus (2015 = 100) efter kommunens invånarantal 2020Q1-2023Q4

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Elina Peltoniemi
överaktuarie
029 551 3088
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna