Ämnen
Priser och konsumtion

Prisindex för offentliga utgifter

Finlands officiella statistik (FOS)
Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kommunalekonomin (kommuner och samkommuner). Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 4,7 procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med föregående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 4,7 procent och prisindexet för den kommunala basservicen med 4,2 procent under motsvarande period.

Läs mer

meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Prisindex för offentliga utgifter 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
27.10.2022

Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Statsekonomin totalt

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2015Q1100,3
2015Q299,9
2015Q399,9
2015Q499,9
2016Q199,8
2016Q299,5
2016Q399,6
2016Q499,7
2017Q199,1
2017Q299,2
2017Q399,3
2017Q499,5
2018Q199,7
2018Q2100,2
2018Q3100,5
2018Q4100,6
2019Q1100,7
2019Q2101,8
2019Q3101,9
2019Q4101,9
2020Q1102,6
2020Q2102,5
2020Q3103,0
2020Q4103,2
2021Q1103,8
2021Q2104,7
2021Q3105,1
2021Q4105,7
2022Q1*107,2
2022Q2*108,4
2022Q3*110,0
27.10.2022

Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Statsekonomin totalt, årsförändring

27.10.2022

Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Kommunalekonomin totalt

27.10.2022

Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), Kommunalekonomin totalt, årsförändring

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pentti Wanhatalo
överaktuarie
029 551 2685

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna