Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Jordbyggnadskostnadsindex

Finlands officiella statistik (FOS)
Jordbyggnadskostnadsindexet beskriver förändringarna i de kostnader som uppkommer för företagare i mark- och anläggningsbranschen vid förvärv och användning av insatser. Av jordbyggnadskostnadsindexet produceras poängtal per delindex och insatsgrupp. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100) årsförändring

+1,5%
April 2024
Jordbyggnadskostnadsindex
Uppdaterad: 2024-05-23

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), 2015M01-2024M04

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, enligt delindex

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, totalindex efter kostnadsfaktor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Veli Kettunen
överaktuarie
029 551 3933

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna