Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Bostadshyror

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över bostadshyror beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartalsnivå. Uppgifterna baserar sig på FPA:s register över hyresbidrag och på hyreshusbolagens uppgifter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Årsförändring av hyrorna för fritt finansierade bostäder

+1,4%
1:a kvartalet 2024
Bostadshyror
Uppdaterad: 2024-04-18

Publikationer

meddelande | Bostadshyror 2024, 1:a kvartalet
meddelande | Bostadshyror 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Bostadshyror 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Bostadshyror 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Bostadshyror 2023, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Årsförändring av hyresindexet (2015 = 100) för ARA-bostäder och fritt finansierade bostäder i huvudstadsregionen och i övriga Finland 2016–2023

Årsförändring av hyresindexet (2015 = 100) för ARA-bostäder och fritt finansierade bostäder efter område 2016–2023

Kvadratmeterhyror för ARA-bostäder och fritt finansierade bostäder efter rumsantal i de största städerna 2024Q1

Medianhyror för fritt finansierade hyresbostäder efter rumsantal i de största städerna 2024Q1

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna