Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Bostadshyror

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över bostadshyror beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartalsnivå. Uppgifterna baserar sig på FPA:s register över hyresbidrag och på hyreshusbolagens uppgifter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,9 procent i huvudstadsregionen och med 1,8 procent i övriga Finland på årsnivå under oktober–december 2022. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg mest i Rovaniemi (3,0 %), Tammerfors (2,8 %) och i Åbo (2,3 %). Minst steg de i Björneborg (0,2 %) och i S:t Michel (0,3 %). De fritt finansierade hyrorna var oförändrade i Rauma.

Läs mer

meddelande | Bostadshyror 2022, 4:e kvartalet
databasoffentliggörande | Bostadshyror 2022
meddelande | Bostadshyror 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Bostadshyror 2021, 2:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna