Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Finlands officiella statistik (FOS)
Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver den genomsnittliga utvecklingen av priserna för fastighetsunderhåll i hela landet för olika kostnadsposter inom fastighetsskötseln. Uppgifterna samlas in från olika datakällor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 11,5 procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period år 2021. Av kostnadsposterna för fastighetsunderhåll steg kostnaderna för el mest, med 44,1 procent. Kostnaderna för vatten och avloppsvatten steg med 3,3 procent, reparationerna med 7,3 procent, uppvärmningen med 14,0 procent, avfallshanteringen med 8,8 procent, förvaltningen med 5,5 procent, användningen och underhållet med 3,1 procent samt skötseln av utomhusområden med 4,5 procent. Kostnaderna för städning steg med 1,8 procent och skadeförsäkringarna med 7,9 procent.

Läs mer

meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna