Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Aktiebostadspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för aktiebostäder och aktiviteten på bostadsmarknaden. Uppgifterna fås ur Skatteförvaltningens material över överlåtelseskatt. Uppgifter om gamla aktielägenheter offentliggörs en gång i månaden, medan uppgifter om nya och gamla aktielägenheter offentliggörs fyra gånger och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Aktiebostadspriser 2023, januari
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, preliminära uppgifter
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, 4:a kvartalet
översikt | Aktiebostadspriser 2022, december och 4:e kvartalet, översikt
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, december

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
02.03.2023

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad 2020M01-2023M01*, index 2020=100

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M082020M092020M102020M112020M122021M012021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M01*2022M02*2022M03*2022M04*2022M05*2022M06*2022M07*2022M08*2022M09*2022M10*2022M11*2022M12*2023M01*
98,598,999,899,5100,1100,2100,7100,3100,0100,5100,7101,0101,6102,5103,2104,6105,3105,3105,4104,9104,2105,7105,8104,3104,8105,8106,4107,0107,1107,4106,1105,1104,6103,2102,2101,799,3
02.03.2023

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100

31.01.2023

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2020=100

31.01.2023

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i landskapen, procent

08.02.2023

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i städer, procent

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
02.03.2023

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100

Kvadratmeterspris (EUR/m2)Index (2020=100)Månadsförändring (index 2020=100)Årsförändring (index 2020=100)Köpen via fastighetsmäklareTid till försäljningAntal, överlåtelseskattedeklarationer
Hela landet2 69999,3-2,4-5,32 353972 047
Huvudstadsregionen4 42599,4-1,6-6,467589674
Hela landet utan Huvudstadsregionen1 91599,3-3,0-4,11 6781011 370
Stora städerna (totalt)3 843100,2-1,7-5,51 07986994
Hela landet utan stora städerna1 68997,8-3,4-4,81 2741071 050
Helsingfors5 28699,7-0,3-6,841790397
Esbo-Grankulla3 945100,1-4,9-4,414787169
Vanda2 79696,6-2,6-7,111086108
Ramkommuner2 255103,41,1-1,5137116103
Åbo2 543101,7-2,9-1,81487893
Tammerfors3 182106,21,3-0,115488137
Uleåborg2 07997,4-7,6-8,51027790
Södra Finland3 36299,8-1,9-5,71 415951 192
Västra Finland2 06499,2-3,1-3,7488101450
Östra Finland1 64695,00,5-4,7238102213
Norra Finland1 75197,4-7,6-5,9212102189
Kvadratmeterpriserna är viktade aritmetiska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²). Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen. Köpen via fastighetsmäklare är slutliga antal som inte revideras under följande publiceringar. Antalet kan används för att beskriva köpaktiviteten. Antalet överlåtelseskattedeklarationer beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten. I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.
31.01.2023

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2020=100

08.02.2023

Utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter år, index 2020=100

31.01.2023

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

31.01.2023

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter år, index 2015=100

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
02.03.2023

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på månadsnivå, index 2020=100

Hela landetHuvudstadsregionenHela landet utan HuvudstadsregionenStora städerna (totalt)Hela landet utan stora städerna
Senaste publikation, månadsförändring, %-0,5-1,30,3-0,80,1
Första publikation, månadsförändring, %-0,2-1,30,8-0,50,4
Revidering, månadsförändring, procentenhet-0,30,0-0,5-0,3-0,3
Senaste publikation, årsförändring, %-2,5-4,3-0,7-3,4-0,7
Första publikation, årsförändring, %-2,5-4,5-0,4-3,5-0,4
Revidering, årsförändring, procentenhet0,00,2-0,30,1-0,3
Senaste publikation, antal köp2 7097631 8571 2851 335
Första publikation, antal köp2 4707231 6561 2141 165
Revidering, antal köp2394020171170
Senaste publikation är uppgiften som har offentliggjort senast. Med första publikation avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan den senaste och den första publikationen. Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten. I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.
31.01.2023

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på kvartalsnivå, index 2020=100

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna