Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Aktiebostadspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för aktiebostäder och aktiviteten på bostadsmarknaden. Uppgifterna fås ur Skatteförvaltningens material över överlåtelseskatt. Uppgifter om gamla aktielägenheter offentliggörs en gång i månaden, medan uppgifter om nya och gamla aktielägenheter offentliggörs fyra gånger och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 1,7 procent i hela landet under april–juni 2022 jämfört med året innan och med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Under andra kvartalet steg bostadspriserna på olika håll i Finland jämfört med året innan, men ökningen har avtagit särskilt i de stora städerna, med undantag av Tammerfors. Under årets andra kvartal gjordes 11 procent färre köp av gamla aktiebostäder via fastighetsmäklare och i juni 9 procent färre än under motsvarande period år 2021.

Läs mer

översikt | Aktiebostadspriser 2022, juni och 2:a kvartalet
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, 2:a kvartalet
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, juni
meddelande | Aktiebostadspriser 2022, maj

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna