Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Aktiebostadspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för aktiebostäder och aktiviteten på bostadsmarknaden. Uppgifterna fås ur Skatteförvaltningens material över överlåtelseskatt. Uppgifter om gamla aktielägenheter offentliggörs en gång i månaden, medan uppgifter om nya och gamla aktielägenheter offentliggörs fyra gånger och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

Offentliggörandet om aktiebostadspriserna under 2:a kvartalet 2024 hade felaktigt uppgetts. Offentliggörandet på det felaktiga datumet har annullerats.
Läs mer om korrigeringen

Ändring

Prisindexet för nya aktiebostäder publiceras undantagsvis bara för tre områden
Läs mer om ändringen

Korrigering

Databastabell inom statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats.
Läs mer om korrigeringen

Publikationer

meddelande | Aktiebostadspriser 2023
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2023, 4:e kvartalet, nya aktiebostäder

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Prisindex för gamla aktiebostäder (2020 = 100) efter hustyp områdesvis 2020M01-2024M03*

Prisindex för gamla aktiebostäder (2020 = 100) efter hustyp och rumsantal i de största städerna 2020Q1-2024Q1*

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder efter hustyp och rumsantal landskapsvis 2024Q1*

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder efter hustyp och rumsantal i de största städerna 2023

Prisindex för nya aktiebostäder (2015 = 100) i de största städerna 2015Q1-2024Q1

Köp av gamla aktiebostäder efter hustyp områdesvis 2020M01-2024M03*

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2020=100

Utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter år, index 2020=100

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter år, index 2015=100

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på månadsnivå, index 2020=100

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på kvartalsnivå, index 2020=100

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Kettunen
aktuarie
029 551 3558
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna