XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla

Tiedonkeruun kuvaus

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tiedustelulla kerätään EU-asetuksessa (716/2007) määritellyt tiedot suomalaisten konsernien ulkomailla sijaitsevista tytär- ja osakkuusyhtiöistä, yhteisyrityksistä sekä sivuliikkeistä. Tiedustelussa selvitetään tytär- ja osakkuusyhtiöiden, osakkuusyritysten sekä sivuliikkeiden lukumäärää, sijaintia ja toimintaa, muun muassa liikevaihtoa ja henkilöstön lukumäärää.

Vuosittain toteutettava tiedustelu tehdään kaikissa EU-maissa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedusteluun vastaavat Suomessa sijaitsevat konsernien emoyritykset, joiden suorassa tai välillisessä omistuksessa on tytäryhtiö tai sivuliike ulkomailla, osuus yhteisyrityksessä tai joilla on vähintään 10 prosentin äänivalta ulkomailla sijaitsevassa osakkuusyhtiössä. Konsernin emoyritys täyttää pyydetyt tiedot jokaisesta ulkomailla sijaitsevasta tytär- ja osakkuusyhtiöstään ja sivuliikkeestään.

Mihin tietoja käytetään?

Tilaston tietojen avulla voidaan arvioida talouden globaalistumisen astetta, EU:n sisämarkkinoiden vaikutusta suomalaisyritysten toimintaan ja suomalaisomisteisten yritysten kilpailukykyä maailmalla.

Lisäksi tiedot toimitetaan Eurostatille sekä OECD:lle.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään yksinomaan tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin. Tiedot julkaistaan niin, etteivät yksittäisen yrityksen tiedot paljastu.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva