XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kysely

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kyselyssä kerätään nimikkeittäin arvotietoja teollisuustuotannon tärkeimmistä aine- ja tarvikeostoista (raaka-aineiden, puolivalmisteiden, lisäaineiden ja tarvikkeiden ostoista). Tiedustelu koskee yrityksen Suomessa tapahtuvaa teollisuustuotantoa.

Tilastointiajanjaksona käytetään kalenterivuotta. Tiedonkeruu toteutetaan joka toinen vuosi syksyllä. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat pääsääntöisesti vähintään 20 henkilön teollisuusyritykset. Myös ei-teollisten yritysten merkittävät (riittävän suuret) teolliset toimipaikat sisältyvät tiedusteluun.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, muut. 361/2013).

Mihin tietoja käytetään?

Tiedustelun tietoja käytetään pääasiallisesti kansantalouden tilinpidon ja muiden taloustilastojen laadinnassa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kyselyn nimikkeistönä käytetään tilastovuodesta 2019 alkaen Euroopan yhteisön yhdistettyä nimikkeistöä CN (Combined Nomenclature). CN-nimikkeistö on ulkomaankauppatilastoissa käytetty 8-numeroinen tavaraluokitus.

Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kyselyssä tiedusteltiin aiemmin myös määrätiedot teollisuustuotantoa varten tehdyistä aine- ja tarvikeostoista sekä tiettyjen aine- ja tarvikenimikkeiden osalta kokonaiskäyttö. Vastausrasitteen pienentämiseksi määrätietojen ja kokonaiskäytön kysyminen on lopetettu.

Tiedot teollisuustuotannon aine- ja tarvikeostoista tiedustellaan parittomilta vuosilta tilastovuodesta 2013 lähtien. Tiedot kerätään pääosalta yrityksistä eriytettynä Teollisuuden hyödyketiedustelusta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen