XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedot kerätään valtion tulo- ja menoarviossa olevan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen laskentaa varten. Tietojen käyttäjinä ovat poliittiset päätöksentekijät Suomessa sekä OECD ja Eurostat. Kerättävät tiedot käsittävät t&k-toimintaan saadun budjetti- ja muun rahoituksen yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan.
Tiedot kerätään postikyselynä julkisen hallinnon yksiköiltä. Eräiltä osin tiedot saadaan suoraan valtion talousarvioesityksestä.
Tiedot kerätään kerran vuodessa. Keruu aloitetaan valtion budjetin valmistuttua marraskuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Julkiset organisaatiot ja tutkimuslaitokset

Mihin tietoja käytetään?

Tulokset julkistetaan tilaston sivuilla.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Yksittäisten vastaajien tietosuoja perustuu Tilastolakiin (280/2004). Julkiset organisaatiot voivat halutessaan antaa luvan organisaatiokohtaisten tietojen julkistamiseen.

Muutos

Vuotta 2008 koskevasta tilastosta alkaen on käytetty uudistettua Nabs2007 -luokitusta. Luokitusuudistuksen vaikutus on vähäinen.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva