XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uusien asuntojen kauppatiedot

Tiedonkeruun kuvaus

Uusien osakeasuntojen hintaindeksit kuvaavat myytyjen uusien osakeasuntojen hintakehitystä. Lisäksi tilastossa julkaistaan tietoa uusien osakeasuntojen neliöhinnoista.

Uusien osakeasuntojen hintaindeksi perustuu Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelun aineistoon sekä Tilastokeskuksen suoraan rakennuttajilta keräämiin myytyjen uusien asuntojen kauppatietoihin (Uusien asuntojen kauppatiedot -tiedonkeruu).

Tiedonkeruun tilastoyksikkönä on yksittäinen uuden asunnon kauppa. Kohdejoukkona on uusia asuntoja tuottavat ja välittävät yritykset.

Euroopan unioni edellyttää uusien asuntojen hintaindeksin laadintaa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tietoja kerätään suurimmilta uusien asuntojen rakennuttajilta ja kiinteistönvälittäjiltä, jotka eivät kuulu Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hintaseurantapalveluun.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään uusien osakeasuntojen hintatilaston laadintaan. Tiedot julkaistaan osana Osakeasuntojen hinnat -tilastoa neljä kertaa vuodessa. Tietoja käytetään myös myytyjen uusien asuntojen lukumäärätilastointiin.

Tietoja käytetään kansallisen tilaston lisäksi Eurostatille toimitettavissa omistusasumisen hintaindekseissä ja asuntokaupan arvo- ja lukumäärälaskelmissa. Tietoja käytetään myös kuluttajahintaindeksissä, rahoitustilinpidossa ja kansantalouden tilinpidossa.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle neljänneksittäin sähköpostitse. Tiedot tulee toimittaa viimeistään 10 päivää neljänneksen päättymisen jälkeen. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tiedot julkaistaan sillä tasolla, että luvuista ei voi saada selville yksittäisen asunnon myyntihintaa.

Muutos

Tiedonkeruupäätös päivitettiin vuonna 2018.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen