Tietosuojaseloste 19.5.2022: Tilastokeskuksen henkilötiedonkeruiden arvontalista 2017—2021

Kaikkien kyseisen vuoden aikana Tilastokeskuksen henkilötiedonkeruisiin vastanneiden kesken arvotaan määrätty määrä 100 € arvoisia lahjakortteja (TK-00-1719-17). Arvonnan suorittamiseksi ja lahjakorttien toimittamiseksi tarvitaan tiedot otoksiin valituista.

Yhteystietojen perusteella lahjakortit voidaan toimittaa voittajille. Kaikille Tilastokeskuksen henkilötiedonkeruisiin osallistuneille on saatekirjeessä ilmoitettu arvonnasta.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Laura Lohikoski, puh. 029 551 3396

sihteerit_tieto_ja_tilastopalvelut@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: arvonnan suorittaminen Tilastokeskuksen henkilökeruisiin vastanneiden kesken, arvonnan voittaneiden informointi ja voiton toimittaminen voittajalle.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Aineisto säilytetään Tilastokeskuksen arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti. Vuosittaiset arvontatiedot hävitetään vuoden kuluttua arvontojen toteuttamisesta.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelyn kohde: Henkilö on vastannut vuosina 2017 - 2021 Tilastokeskuksen otoskyselyyn, kuten työvoimatutkimukseen, tulo- ja elinolotutkimukseen, kuluttajabarometriin tai vastaavaan Tilastokeskuksen vuosiohjelmaan kuuluvaan tiedonkeruuseen. Arvonnassa käytetään kohdenumeroa tai pseudotunnusta sekä tiedonkeruun tunnusta.

Kun arvonta on tehty, haetaan voittajien yhteystiedot otoksista, jotka sijaitsevat suojatulla levyllä. Arvontatiedostossa ei ole henkilötietoja. Arvonnassa voittaneiden henkilötiedot haetaan suojatulta levyltä tiedonkeruussa käytetyn kohdenumeron tai pseudotunnuksen perusteella.

Otostiedostossa on henkilötunnus yhteystietojen päivittämiseksi. Päivitetyt yhteystiedot haetaan arvonnan voittajille ja lahjakortit toimitetaan voittajille postitse. Lahjakortin mukana lähetetään kirje, jossa kerrotaan arvonnasta.

Esimerkiksi S- ja K-ryhmän lahjakortin voimassaoloaika on 24 kk latauksesta tai käytöstä. Tilastokeskus vastaa lahjakortin veroista. Arvonnoista tehdään pöytäkirja.

Tietotyypit: henkilötiedot

Tunnistetiedot: kohdenumero, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä: -

Henkilön luokittelutiedot: -

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tilastokeskus: väestötietojärjestelmä

Tilastokeskus: otosaineisto

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille.

.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

-