Alueellisen yritystoimintatilaston tilastoyksiköiden joukko on muuttunut

Muutospäivämäärä:

Alueellisen yritystoimintatilaston tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset. ⁠Aiemmin tilastoon otettiin mukaan vain vähintään puoli vuotta tilastovuonna toimineet yritykset, joiden liikevaihto, henkilöstömäärä, investoinnit tai tase ylittivät tilastorajan.

⁠Jatkossa tilastoon otetaan mukaan kaikki markkinaehtoiset yritykset, joilla on tilastovuonna ollut liikevaihtoa, henkilöstömäärää, liiketoiminnan muita tuottoja, investointeja tai tasetta. ⁠Uusien tilastoyksiköiden vaikutus muihin muuttujiin kuin yritysten lukumäärään on pääosin hyvin pieni. Tilastoyksiköiden laajennus on tehty osana uuden EU:n yritystilastoasetukseen (EBS) käyttöönottoa. Tilastoinnin uudistamiseen on saatu EU:n grant-rahoitusta vuosina 2020-2022.

Muutoksen yhteydessä StatFin-tietokantataulut on tehty uudelleen. Tiedot on muodostettu uusilla tilastoyksiköillä myös vuosille 2017–2020. Vanhoilla tilastoyksiköillä tehdyt tietokantataulukot löytyvät StatFin-tietokannan arkistokannasta. ⁠

⁠Muutosten vaikutusta pystyy arvioimaan vertailemalla uusien ja vanhojen taulukoiden tietoja. Yritysten lukumäärä kasvaa kokonaisuudessaan noin 50 %. Uudet tilastoyksiköt kasvattavat tilaston liikevaihtoa kokonaisuudessaan alle 0,5 %.

Uusia ja arkistoituvia tietokantataulukoita

Tilasto: alueellinen yritystoimintatilasto
Muutospäivä: 3.3.2023

⁠Seuraavat tietokantataulukot: 11ak, 11db, 11dc, 11ds, 11fq, 11fr, 11fs ja 11ft siirretään arkistokantaan 3.3.2023

⁠11ak, 11db, 11dc, 11ds, 11fq tietokantataulukot kovataan uusilla allaolevan taulukon mukaan 3.3.2023

Loput tietokantataulukot ⁠11fq, 11fr, 11fs ja 11ft korvataan uusilla allaolevan taulukon mukaan 31.3.2023

uusi taulukko, tunnus ja nimi

korvaa arkistoon siirrettävän taulukon

13wv - Yritysten toimipaikat toimialoittain

11ak -Yritysten toimipaikat toimialoittain

13wx - Yritysten toimipaikat toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain

11ds - Yritysten toimipaikat toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain

13ww -- Yritysten toimipaikat toimialoittain ja maakunnittain

11db - Yritysten toimipaikat toimialoittain ja maakunnittain

13wy - Yritysten toimipaikat toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain

11fq - Yritysten toimipaikat toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain

13wz- Yritysten toimipaikat kunnittain

11dc - Yritysten toimipaikat kunnittain

13x1- Vähittäiskaupan toimipaikat kunnittain

11fr - Vähittäiskaupan toimipaikat kunnittain

13x2- Yritysten toimipaikkojen tuotannon brutto- ja jalostusarvo toimialoittain ja maakunnittain

11fs - Yritysten toimipaikkojen tuotannon brutto- ja jalostusarvo toimialoittain ja maakunnittain

13x3- Yritysten toimipaikkojen tuotannon brutto- ja jalostusarvo toimialoittain, maakunnittain ja kokoluokittain

11ft - Yritysten toimipaikkojen tuotannon brutto- ja jalostusarvo toimialoittain, maakunnittain ja kokoluokittain

Uusissa taulukoissa on ruotsin- ja englanninkieliset käännökset. Arkistoitavat taulukot ovat käytettävissä StatFinin arkistokannassa.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.