Sijoittuminen koulutuksen jälkeen: Tilaston tietokantatajulukkoon 111l -- Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta on lisätty tietoja

Muutospäivämäärä:

Muutospäivä: 31.1.2024 

Tietokantataulukko, tunnus ja nimi

Uusien tietojen kuvaus

Tietokantaulukkoon on lisätty tieto henkilön pääasiallisesta toiminnasta 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Tarkastelussa ovat mukana vain tilastovuonna väestössä olleet henkilöt, minkä takia tutkinnon suorittaneiden lukumäärät eri vuosien välillä eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.