Kansainvälinen yhteistyö

Tavoitteet

 • tilastojen vertailtavuuden parantaminen
 • kansainvälisten tilastotietojen käytön edistäminen
 • maiden välisten kokemusten vaihto ja hyödyntäminen tilastotoimessa
 • tilastojen, tilastokäsitteiden ja menetelmien kehittäminen

Kansainvälisen yhteistyön foorumit

 • Euroopan unioni (komissio, EKP)
 • OECD, YK
 • Pohjoismaat
 • eri maiden tilastovirastot
 • tieteelliset järjestöt

Tilastoalan EU-yhteistyö

EU:n jäsenmaiden tilastovirastot sekä Euroopan yhteisöjen tilastovirasto Eurostat muodostavat yhdessä Euroopan tilastojärjestelmän (ESS). Sen tehtävänä on tilastojen tuottaminen EU-elimille, jäsenmaiden laatimien tilastojen kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä tilastoalan lainsäädännön valmistelu.

Luotettavat, vertailukelpoiset tilastot jäsenmaista ovat erityisen tärkeitä EU:n päätöksenteolle, seurannalle ja arvioinnille. Tilastoja käytetään muun muassa

 • talous- ja rahapolitiikassa (EMU)
 • maatalouspolitiikassa
 • rakennerahastotukien kohdentamisessa
 • EU:n laajentumisprosessissa
 • jäsenmaksuosuuksia määrittäessä

Tieteelliset järjestöt

Toiminnan kannalta tärkeitä kansainvälisiä tieteellisiä järjestöjä ovat:

Tilastoalan osaamisen vienti

Tilastoalan kansainvälisen konsultoinnin tavoitteena on

 • tukea vähemmän kehittyneitä maita tilastotoimen uudistamisessa ja parantamisessa
 • lisätä suomalaisten tietoa erityisesti lähialueiden tilastojen vertailukelpoisuudesta ja laadusta
 • kehittää oman henkilöstön kansainvälistä projektiosaamista

International Consulting News -uutiskirjeet (englanniksi)