Tilastojen julkistamisperiaatteet

Tilastokeskus julkistaa uutta tilastotietoa arkipäivisin kello 8.00 verkkopalvelussaan. Tiedotustilaisuuksissa julkistettavat tilastot voidaan julkistaa poikkeavaan kellonaikaan. Tilastojen julkaisuajankohdat kerrotaan ennakkoon verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet verkkopalveluun.

Tilastotietojen julkistaminen

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta.

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden ruotsinkieliset ja englanninkieliset versiot voivat olla suppeampia.

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa.

Tilastojen julkistamiskalenteri

Tilastokeskus ilmoittaa aina etukäteen tiedotteiden, katsausten ja tietokantajulkistusten julkistamisajankohdat verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Kalenteri julkaistaan kalenterivuosittain ja sitä päivitetään tarvittaessa. Lisäksi jokaisen tilaston sivulla kerrotaan kyseisen tilaston julkaisujen julkaisupäivät ja julkaisun tyyppi.

Tietojen salassapito ennen julkistamista

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti.

Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu kyseessä olevan tilaston laadintaan tai tarvitsee tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista.

Erityistapauksissa tietoja voidaan luovuttaa niin sanotulla embargo-periaatteella ennen virallista julkistamisaikaa. Näitä tilanteita ovat säädöspohjaiset tai sopimuksiin perustuvat tietotoimitukset Eurostatille, Euroopan keskuspankille tai Suomen Pankille sekä tietojen luovuttaminen sopimuspohjaisesti muille tilastoja laativille viranomaisille ja muille virallisen tilaston tuottajille Tilastokeskuksen julkistamisen jälkeen ilmestyvän julkaisun toimittamista tai pakollista EU-raportointia varten. Tiedot on tällöin merkittävä luottamukselliseksi niiden julkituloon asti (embargo-periaate eli saaja ei saata tietoja julkisuuteen ennen sovittua ajankohtaa).

Käytännöt tilastotietojen muutostilanteissa

Tilastokeskuksen julkaisemiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ensimmäisen julkaisun jälkeen. Tilastojen käytettävyyden kannalta on tärkeää, että käyttäjät saavat tarpeellisen tiedon tilastojen muutosten syistä, suuruudesta ja ajoituksesta nopeasti ja läpinäkyvästi.

Euroopan tilastoyhteisössä on sovittu käytännöistä, jotka ohjaavat muutosten tekemistä tilastoihin sekä näistä muutoksista tiedottamista. Tällä halutaan edistää tilastovirastojen julkaisemien tietojen luotettavuuden arviointia.