Taika-tutkimusaineistokatalogin saavutettavuusseloste

Tilastokeskus pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskuksen Taika-tutkimusaineistokatalogia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Saavutettavuusseloste on laadittu 12.2.2021.

Miten saavutettava Taika-tutkimusaineistokatalogi on?

Tilastokeskuksen Taika-tutkimusaineistokatalogi täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tutkijapalveluihin. Tutkijapalveluiden sähköpostiosoite on tutkijapalvelut@stat.fi.

Mitä saavutettavuuspuutteita Taika-tutkimusaineistokatalogissa on?

 • Käytön kannalta tärkeiltä ikoneilta puuttuu tekstivastineita. Rajausvalikko sisältää kalenterin, josta käyttäjä voisi valita päivämääriä. Kalenterin avaavassa painikkeessa on kalenteri-ikoni, mutta ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa, mikä painike on kyseessä. (WCAG 1.1.1, 4.1.3)
 • Otsikkotasoja ei ole käytetty hierarkkisesti oikein. Joillakin sivuilla on monta päätason otsikkoa ja joillakin sivuilla on hypätty otsikkotasojen yli. Taulukoissa sarake- ja riviotsikoiden merkintöjä puuttuu. Hakutoiminnosta ja yhteydenottolomakkeen kentistä puuttuvat nimilaput tai niitä ei ole toteutettu oikein. (WCAG 1.3.1)
 • Rajausvalikossa päivämäärän oikeasta muodosta annetaan ohje vasta päivämäärän syöttämiskentän jälkeen. (WCAG 1.3.2)
 • Päivämäärävalitsimessa painikkeiden tekstien ja päivämäärien tekstien kontrasti ei ole taustaväriin nähden riittävä. (WCAG 1.4.3)
 • Jos katalogin sivuilla muuttaa pelkkää tekstin kokoa, osa yksittäisen aineiston tiedoista painuu pois näkyvistä toisen elementin alle tai sotkeutuu lukukelvottomaksi. (WCAG 1.4.4)
 • Mobiilinäkymässä päävalikko ei ole käytettävissä. (WCAG 1.4.10)
 • Katalogin sivuilta puuttuu lohkot ohittava siirtymälinkki. (WCAG 2.4.1)
 • Sivuotsikoina (”title”) käytetään sivun linkkiä. Vaikka linkit ovat lyhyitä ja melko ymmärrettäviä, ne eivät ole hyviä sivuotsikoita. (WCAG 2.4.2)
 • Katalogissa on sen sisältämään aineistoon kohdistuva haku, mutta ei palvelun sivuihin kohdistuvaa hakua eikä sivukarttaa. Katalogissa on kuitenkin vain kolme varsinaista sivua, ja iso osa sisällöstä etenee valinta- tai hakuprosessin avulla. (WCAG 2.4.5)
 • ”Tyhjennä kori” -painikkeen näkyvä nimi on eri kuin komponentin nimi. (WCAG 2.5.3)
 • Kun hakukenttään kirjoittaa jotakin, tuloslista päivittyy merkki merkiltä. Tästä ei varoiteta käyttäjää etukäteen eikä tuloksista kerrota käyttäjälle erikseen.  (WCAG 3.2.2, 4.1.3)
 • ”Rajaa hakua” -painike avaa rajausvalikon. Valikon tilasta ei välity tietoa ruudunlukijakäyttäjälle. Päivämäärävalitsimen tilasta ei välity tietoa ruudunlukijakäyttäjälle. (WCAG 4.1.3)
 • Sivuston koodissa on virheitä. (WCAG 4.1.1)

Pyrimme korjaamaan tiedossa olevia puutteita.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita Taika-tutkimusaineistokatalogin saavutettavuudessa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta Tilastokeskuksen palautelomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@stat.fi. Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000