Tiedon laatukehikko

Julkishallinnon tiedot, rekisterit ja muuten kootut tiedot, ovat tärkeää materiaalia moneen eri käyttötarkoitukseen: yhteiskunnan ja yritysten päätöksentekoon, tietojohtamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Tietojen laajalla hyödyntämisellä ja yhteentoimivuudella voidaan vähentää tiedonantorasitetta, kun tiedot kerätään vain kerran. Sama tieto voidaan hyödyntää yhä uudelleen eri käyttötarkoituksissa. Tehokas hyödyntäminen vaatii kuitenkin panostusta paitsi tietoaineistojen sisällön kuvailuun myös tiedon käyttörajoitteiden eli tiedon laadun arviointiin.
 

Katso video Laadukas tieto kaikkien hyödyksi YouTubessa

Mistä tiedon laatukehikko koostuu?

Tiedon laatukehikko on luotu tietoaineistojen laadun arvioinnin tueksi. Laatukehikon ytimessä ovat tiedon laadun eri näkökulmia sanoittavat laatukriteerit ja näille konkreettiset arvot tuottavat mittarit. Laatukriteerien ja mittariston käyttöottoa tukee soveltamisohje. Valmisteilla on myös hallintamalli laatukriteerien ja mittariston ylläpitoa ja kehittämistä varten.

Tiedon laatukehikossa käytetty sanasto on selitetty käsitteiden omalla sivulla.

Mitä hyötyä tiedon laadun kuvaamisesta on?

Tiedon laatukuvaukset antavat sinulle tietoa käyttämistäsi tietoaineistoista, olit sitten tietoaineiston omistajan tai ulkopuolisen tarkastelijan roolissa. Kuvausten tuottaminen kannustaa myös yhteinäisten käsitteiden käyttöön ja siten edistää osaltaan tiedon yhteentoimivuutta. Yhtenäinen sanoitus tiedon laadun näkökulmille helpottaa laatuun liittyviä keskusteluja. Yhtenäisten kuvausten avulla pystyt vertailemaan eri tietoaineistojen laatua ja valitsemaan omaan käyttötarkoitukseesi sopivimman mahdollisista vaihtoehdoista.

Liity mukaan yhteistyöverkostoon

Tiedon laatukehikko on ajassa kehittyvä ja muokkautuva kokonaisuus. Kehitämme tiedon laatukehikkoa yhteistyössä. Tiedon laadun yhteistyöverkosto on avoin kaikille julkishallinnon tiedon laadun kehittämisestä kiinnostuneille. Yhteistyöverkostoon on liittynyt noin sata jäsentä muun muassa valtion hallinnon organisaatioista, kuntasektorilta, oppilaitoksista ja yrityksistä.

Ilmoittautumalla mukaan saat tietoa verkoston tapaamisista ja toiminnasta ja pääset vaikuttamaan tuleviin ratkaisuihin. Ilmoittaudu verkostoon (Webropol).

Lisätietoja

tiedonlaatu@stat.fi

Sosiaalisen median keskusteluissa hankkeesta käytetään tunnistetta #tiedonlaatu