Tillgänglighetsutlåtande för Statistikcentralens tjänst för tillståndsansökan

Statistikcentralen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Statistikcentralens tjänst för tillståndsansökan på adressen lupa.stat.fi. Separata utlåtanden har gjorts för Statistikcentralens övriga webbtjänster.

Fullgörandestatus

Statistikcentralens Statistikcentralens tjänst för tillståndsansökan uppfyller delvis kraven på nivå AA i Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1.

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av brister i tillgängligheten inte kan använda, kontakta Statistikcentralens forskartjänster. Forskartjänsternas e-postadress är tutkijapalvelut@stat.fi. Om du vill uträtta ditt ärende per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Icke tillgängligt innehåll

 • Det finns brister i rubriceringen av sidor. Rubrikstrukturerna har inte använts hierarkiskt rätt. Det finns brister särskilt på tjänstens ingångssida och i verktyget för val av material. Verktyget för val av material har formen av en tabell. Den pdf-fil över sin ansökan som sökanden kan ta fram i tjänsten är inte tillgänglig till sin struktur. (WCAG 1.3.1)
 • I tjänstens instruktioner hänvisas till riktningar. De obligatoriska fälten på ansökningsblanketten har markerats med asterisk, men det saknas en verbal beskrivning av att fälten är obligatoriska. (WCAG 1.3.3)
 • Om användaren förstorar enbart text blir en del av innehållet utanför vyn i vissa webbläsare. (WCAG 1.4.4)
 • På katalogsidan och på ansökningssidan anpassas inte innehållet ordentligt till olika apparater och skärmar, utan användaren kan behöva skrolla innehållet i två riktningar. (WCAG 1.4.10)
 • Sökfältets kantlinje och kantlinjerna för fälten på ansökningssidan skiljer sig inte ordentligt från bakgrunden. (WCAG 1.4.11)
 • Om användaren ändrar på avstånden i texterna, försvinner en del av texterna ur ansökningssidans vy. (WCAG 1.4.12)
 • Det går inte att öppna punkter i katalogen på katalogsidan med tangentbordet. Om den sökande kan söka material med rätt namn, kan materialen läggas till i materialkorgen med tangentbordet, men det går inte att bläddra i katalogen. Fälten i början av ansökningsblanketten ser ut att vara sådana som kan fyllas i, men sökanden har inte åtkomst till dem med tangentbordet eller musen, utan fälten har fyllts i automatiskt och användaren kan inte själv ändra på innehållet i dem. Det kan vara förvirrande för användaren. (WCAG 2.1.2)
 • En snabblänk kallad ”Flytta till sidinnehåll” finns, men den fungerar inte helt korrekt. (WCAG 2.4.1)
 • Sidornas titlar beskriver inte sidorna i tjänsten ordentligt. Den lilla ikon som syns bredvid sidans titel är CSC:s logo och inte Statistikcentralens, vilket kan vara förvirrande för användaren. (WCAG 2.4.2)
 • De länkar till olika språkversioner av tjänsten som finns i tjänsten för tillståndsansökan är inte tydliga för alla. Länken för att lägga till en e-postadress i inställningarna är otydlig. (WCAG 2.4.4)
 • Tjänsten har ingen sökfunktion eller sidkarta, men består av bara fyra sidor. Materialen har en egen sökfunktion. (WCAG 2.4.5)
 • En del av titlarna och etiketterna är inte tillräckligt beskrivande. (WCAG 2.4.6)
 • Det synliga namnet på språkval i tjänsten för tillståndsansökan och etikettens namn är sinsemellan olika. (WCAG 2.5.3)
 • När användaren skriver innehåll i fältet Sök, uppdateras katalogens innehåll efter varje bokstav. Om användaren gör val på ansökningssidan, ändras innehållet i uppgifterna i följande menyer på basis av det tidigare valet. Användaren varnas inte på förhand om dessa ändringar. (WCAG 3.2.2)
 • För en användare som inte är inloggad visas ingångssidan och katalogen, och i huvudnavigeringen visas länkarna till båda på de båda sidorna. En inloggad användare ser inte en länk till ingångssidan på katalogsidan eller ansökningssidan. (WCAG 3.2.3)
 • Om användaren skriver in en e-postadress i fältet utan @-tecken får han eller hon felmeddelandet ”Ogiltig e-postadress”. Anmälan innehåller inget korrigeringsförslag. (WCAG 3.3.3)
 • Det finns många fel i ansökningssidans kod. (WCAG 4.1.1)
 • Katalogen innehåller punkter som kan öppnas och stängas. Hjälpmedlen får ingen information om de avsnitt som öppnas. (WCAG 4.1.2)

Tjänsten för tillståndsansökan har tagits fram av IT-centret för vetenskap CSC. Vi strävar efter att åtgärda bristerna i tillgängligheten tillsammans med CSC.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes 23.6.2022

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Om du märker sådana brister i tillgängligheten i webbtjänsten stat.fi som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge dina synpunkter på vår responsblankett eller per e-post på adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Vi besvarar din respons så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Tillsynsmyndighet

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom högst 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 00