Tillgänglighetsutlåtande för Statistikcentralens PX-Web-databaser

Statistikcentralen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Statistikcentralens PxWeb-databaser. I databaserna används två olika versioner: i de avgiftsfria databaserna används en nyare version och i de avgiftsbelagda en äldre.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 11.9.2020 och uppdaterats 23.3.2021.

Hur lättillgängliga är Statistikcentralens PxWeb-databaser?

Statistikcentralens PxWeb-databaser uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG 2.1).

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av brister i tillgängligheten inte kan använda, kontakta Statistikcentralens informationstjänst. E-postadressen till informationstjänsten är info@stat.fi och telefonnumret 029 551 2220.

Vilka brister i tillgängligheten finns det i Statistikcentralens PxWeb-databaser?

 • Textalternativen för logotyper och ikoner i databaserna är inte tillräckligt beskrivande ifråga om alla punkter. (WCAG 1.1.1)
 • Det finns brister i hur databasernas struktur är angiven. T.ex. rubrikstrukturer har inte använts eller så har de inte använts på rätt sätt. Många av gränssnittskomponenterna har ingen etikett eller etiketten har inte kombinerats på rätt sätt. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • De val som gjorts på variabellistsidan i tabellen visas enbart med hjälp av färg. Användaren kan granska de statistiska uppgifter som valts i PxWeb-databaserna som figurer. I sådana statistiska figurer är färgen det enda sättet att förmedla betydelse. (WCAG 1.4.1)
 • I de avgiftsbelagda databaserna är kontrasten i tabellernas uppdateringsdatum och namnen på flikar bristfällig. (WCAG 1.4.3)
 • Om man i de avgiftsfria databaserna i tabellens breda menyvy förstorar enbart text, försvinner en del av innehållet under andra element. Om vyn byts till en listvy, fungerar bara förstoringen av texten. (WCAG 1.4.4)
 • I knapparna på tabellsidorna finns textinnehållet som bilder. (WCAG 1.4.5)
 • Det finns problem responsiviteten hos de avgiftsbelagda databasernas sidor vid mobil användning och vid förstoring av innehållet. (WCAG 1.4.10)
 • I de statistiska figurer som databasen bildat är kontrasten mellan angränsande färger inte tillräcklig. På vissa ställen är fokus inte tydlig och på andra syns det inte alls. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
 • Det är i huvudsak möjligt att använda databaserna via tangentbord, men man kommer inte åt alla specialfunktioner med tangentbordet.    I de avgiftsbelagda databaserna är det mycket svårt att navigera via tangentbordet på grund av att fokus ställvis saknas. (WCAG 2.1.1)
 • I de avgiftsbelagda databaserna finns ingen länk som kringgår blocken (hopplänk). (WCAG 2.4.1)
 • I de avgiftsbelagda databaserna framkommer språkvalet på sidorna inte på programmässig väg. (WCAG 3.1.1)
 • När användaren väljer något i rullgardinsmenyn på tabellens sida med variabelval ändras sidans innehåll utan förvarning (WCAG 3.2.2)
 • Databasens kod innehåller fel. (WCAG 4.1.1)
 • På ingångssidan till varje databas finns ett katalogträd.  När användaren öppnar eller stänger någon gren av trädstrukturen sker det ändringar på sidan, men användaren av hjälpmedel får inte information om ändringarna.  (WCAG 4.1.2, 4.1.3)

PxWeb-systemet utvecklas i samarbete med de nordiska statistikbyråerna.  Den version som vi tog i bruk i de avgiftsfria databaserna förbättrade databasernas responsivitet och i synnerhet mobilanvändningen. Tillgången till databaserna förbättras ytterligare och i samband med nästa uppdatering avhjälps en del av bristerna i listan. De nya versionerna tas senare i bruk också i de avgiftsbelagda databaserna.

Lade du märke till du andra brister i tillgängligheten?

Om du märker sådana brister i tillgängligheten till Statistikcentralens PxWeb-databaser som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge dina synpunkter på vår responsblankett eller per e-post till adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Tillsynen över tillgängligheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge först respons till oss, som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för kontroll av tillgänglighet
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel ) 0295 016 000