Kehittämishankkeita

Tilastokeskuksella on useita kehittämishankkeita, joilla pyritään muun muassa ylläpitämään tilastojen laatua sekä parantamaan tuloksellisuutta ja prosesseja. Monet hankkeet ovat osa laajempia kehittämisohjelmia.