Praktik vid Statistikcentralen

Varje år inleder mer än tjugo praktikanter sin praktikperiod vid Statistikcentralen. Praktiken är ett ypperligt tillfälle att före utexaminering bekanta sig med karriärmöjligheterna vid Statistikcentralen. Många av dem som i dag arbetar vid Statistikcentralen har en gång i tiden kommit hit som högskolepraktikanter.

Sök praktikplats

En gång om året genomför vi en större rekrytering av praktikanter, då vi väljer praktikanterna för den kommande sommaren. Ansökningstiden inleds vanligen i december–januari och ansökan lämnas in via tjänsten Valtiolle.fi, på samma sätt som i fråga om andra rekryteringar till Statistikcentralen.

Bekanta dig med våra lediga jobb (Valtiolle.fi)  Bekanta dig med anvisningarna för sökande Aktivera platsvakten (kräver att ett användarkonto skapas) 


Samarbete beträffande lärdomsprov

Årligen passar många av våra praktikanter på att göra sitt lärdomsprov i samband med praktikperioden. 

Du kan fråga om eventuellt samarbete kring lärdomsprov direkt av Statistikcentralens experter eller genom att skicka ett mejl till adressen rekrytointi@stat.fi.

Berätta närmare om dina studier och de ämnen som intresserar dig med tanke på lärdomsprovet. På så sätt kan vi vidarebefordra ditt mejl till rätt person. Samtidigt lönar det sig också att lämna in en öppen ansökan i tjänsten Valtiolle.fi, så att din eventuella framtida praktikhandledare kan bekanta sig mer ingående med din studie- och arbetsbakgrund: Valtiolle.fi/Öppen ansökan
 

Kom med och skapa fakta för framtiden!