Så här söker du jobb hos oss

Statistikcentralen utlyser årligen omkring 50 intressanta lediga jobb genom öppet rekryteringsförfarande – nya karriärmöjligheter uppstår nästan varje vecka!

Vi värdesätter den tid som du använder för att söka jobb hos oss och vi gör vårt bästa för att rekryteringsprocessen ska vara så smidig, klar och tydlig som möjligt för dig. Vårt mål är att hålla dig så väl som möjligt uppdaterad om rekryteringsprocessens framskridande.

Att söka jobb

Vi utlyser alltid lediga jobb med öppet rekryteringsförfarande på webbplatsen Valtiolle.fi. Därför hoppas vi att du lämnar in din ansökan via webbplatsen Valtiolle.fi.

Bekanta dig med våra lediga jobb (Valtiolle.fi) Bekanta dig med anvisningarna för sökande Lämna en öppen ansökan

Rekryteringsprocessen

Vi går igenom alla inkomna ansökningar och kallar till intervju de sökande vars kompetens enligt ansökningarna bäst motsvarar förväntningarna på den som väljs. 

Intervjuerna

När ansökningstiden gått ut informeras var och en som lämnat in en ansökan om hur processen framskrider för hans eller hennes del. Om du inte framskrider till intervjuskedet informerar vi dig om det per e-post.
Till intervju kallar vi i regel per telefon. Intervjuerna ordnas på vårt kontor i Fiskehamnen i Helsingfors eller ibland på distans.

Videointervjuer

Ibland kallar vi de sökande till videointervju före den egentliga intervjuomgången. Kallelserna till videointervjuerna skickar vi per e-post, likaså anvisningarna för videointervjuerna. Om du inte går vidare till videointervju informeras du om det per e-post.

Meddelande om valet

Alla som sökt ett jobb informeras om det slutliga valet. Vi skickar resultatet av rekryteringsprocessen till alla sökande per e-post, också till den person som blev vald. Om du deltar i en intervju hos oss får du alltid information om valet direkt från den rekryterande chefen per telefon.

Öppen ansökan

Hittade du inget lämpligt jobb? Ingen fara, du kan spara en öppen ansökan till oss på webbplatsen Valtiolle.fi. Du kan göra en öppen ansökan och rikta den samtidigt till flera statliga ämbetsverk och ministerier. Den som lämnat in en öppen ansökan kan vi kontakta till exempel om det finns ett kortare jobb på viss tid och öppet rekryteringsförfarande inte tillämpas.

Lämna in en öppen ansökan på Valtiolle.fi 

Ta kontakt

Vill du veta mer om arbetet vid Statistikcentralen eller om Statistikcentralens praktikplatser? Fråga oss: rekrytointi@stat.fi.