Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.1.2012

Asuntojen hinnat laskivat joulukuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat joulukuussa 2011 koko maassa 1,3 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 2,6 prosenttia ja muualla maassa hinnat laskivat 0,2 prosenttia.

Vuoden 2010 joulukuuhun verrattuna hinnat nousivat koko maassa 0,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat pysyivät ennallaan ja muualla maassa hinnat nousivat 0,7 prosenttia.

Vanhojen asuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2010=100

Vanhojen asuntojen hintojen kehitys kuukausittain, indeksi 2010=100

Vuoden 2011 joulukuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 048 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 187 euroa ja muualla Suomessa 1 601 euroa.

Asuntojen hintojen kuukausitilaston ilmestyessä siinä on mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 40 prosenttia kaikista kaupoista. Kuukausitiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Kuukausi-indeksin perusvuotena on vuosi 2010. Tiedot alueittain vuodesta 2010 lähtien on saatavissa StatFin-palvelun osoittesta: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true .

Asuntojen hinnat neljännellä vuosineljänneksellä

Vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä vanhojen asuntojen hinnat laskivat koko maassa 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla laskua oli 1,3 prosenttia ja muualla maassa 1,4 prosenttia. Vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat 1,0 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,6 prosenttia ja muualla maassa 0,6 prosenttia.

Vanhojen asuntojen hintojen kehitys, indeksi 2005=100

Vanhojen asuntojen hintojen kehitys, indeksi 2005=100

Loka-joulukuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli koko maassa 2 162 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 347 euroa ja muualla maassa 1 628 euroa.

Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,5 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 6,6 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat pysyivät lähes ennallaan.

Vuoden 2010 neljänteen neljännekseen verrattuna uusien asuntojen hinnat nousivat koko maassa 1,8 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 5,4 prosenttia, kun taas muualla Suomessa hinnat nousivat 5,9 prosenttia. Uusien asuntojen keskineliöhinta oli koko maassa 3 167 euroa, pääkaupunkiseudulla 4 177 euroa ja muualla maassa 2 804 euroa.

Ennakkotietojen mukaan koko vuonna 2011 vanhojen kerros- ja rivitalojen hinnat nousivat 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,3 prosenttia ja muualla maassa hinnat nousivat 2,2 prosenttia. Vuoden 2011 keskimääräinen neliöhinta oli koko maassa 2 179 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 358 euroa ja muualla maassa 1 648 euroa. Vanhojen asuntojen hintojen 2011 lopulliset tiedot julkaistaan 27.4.2012.

Uusien kerros- ja rivitalojen hinnat nousivat 4,8 prosenttia vuonna 2011. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,2 prosenttia ja muualla maassa hinnat nousivat 5,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maassa uuden asunnon keskimääräinen neliöhinta oli 3 169 euroa, pääkaupunkiseudulla 4 280 euroa ja muualla maassa 2 770 euroa.

Poikkeamat kuukausi- ja neljännesvuositilaston tulosten välillä johtuvat siitä, että kuukausitilastoa tuotetaan karkeammalla aluejaolla ja kuukausitilastossa on eri painorakenne kuin neljännesvuositilastossa. Neljännesvuosi-indeksin perusvuotena on vuosi 2005.


Lähde: Asuntojen hinnat. Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (417,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. joulukuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2011/12/ashi_2011_12_2012-01-27_tie_001_fi.html