Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.1.2022

Asuntomarkkinat rauhoittuivat loppuvuonna

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä koko maassa 3,1 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 4,3 prosenttia. Kolmanteen neljännekseen verrattuna hinnat laskivat 0,3 prosenttia. Neljännellä neljänneksellä vanhoja osakeasuntoja myytiin kiinteistönvälittäjien kautta 1,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja joulukuussa 2,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin suurissa kaupungeissa, indeksi 2015=100

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin suurissa kaupungeissa, indeksi 2015=100

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä hinnat nousivat viime vuoteen nähden kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Kolmanteen neljännekseen nähden hinnat laskivat Espoossa ja Oulussa, ja nousivat tai pysyivät edellisen neljänneksen tasolla muissa kaupungeissa.

Joulukuussa hinnat nousivat viime vuoteen nähden muissa kaupungeissa paitsi Turussa. Joulukuussa hinnat nousivat koko maassa 1,9 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 2,3 prosenttia.

Vanhan kerrostalokaksion keskimääräinen neliöhinta vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä oli Helsingin keskustassa 8 329 euroa, Tampereen keskustassa 4 029 euroa ja Turun keskustassa 3 635 euroa.

Alueelliset erot hintakehityksessä yhä suuria

Koko viime vuonna vanhoja osakehuoneistoja myytiin kiinteistönvälittäjien kautta 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Tampereella vanhoja osakeasuntoja myytiin 17 prosenttia enemmän ja Helsingissä 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vantaalla ja Oulussa kauppoja tehtiin 15 prosenttia enemmän, ja Espoossa ja Turussa 9 prosenttia enemmän.

Ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat koko viime vuonna vuoteen 2020 verrattuna 3,7 prosenttia koko maassa ja pääkaupunkiseudulla 5,5 prosenttia. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat vahvassa nousussa etenkin alkuvuonna, mutta nousu rauhoittui loppuvuotta kohden. Viime vuonna nousivat koko maassa keskimäärin sekä kerrostaloasuntojen, että rivitaloasuntojen hinnat. Vaikka asuntokaupan vuosi oli vahva, hintakehityksen eriytyminen ei ole pysähtynyt.

Vuoteen 2020 nähden hinnat nousivat suurista kaupungeista eniten Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Maakunnittain tarkasteltuna hinnat nousivat vuoteen 2020 verrattuna viime vuonna eniten Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Hinnat laskivat eniten Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys maakunnissa, indeksi 2015=100

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys maakunnissa, indeksi 2015=100

Vuoteen 2015 verrattuna hinnat ovat keskimäärin nousseet lähes 9 prosenttia koko maassa ja pääkaupunkiseudulla 20 prosenttia. Alueittaiset ja kaupunkien sisäiset erot hintakehityksessä ja neliöhinnoissa ovat kuitenkin suuria.

Vuoteen 2015 verrattuna vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet kuudessa suurimmassa kaupungissa, Porvoossa, Rovaniemellä ja Keravalla.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna, prosenttia

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna, prosenttia

Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa hinnat ovat nousseet vuodesta 2015 keskimäärin 37 prosenttia, kun taas kauempana keskustasta hinnat ovat nousseet noin 14 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna suurimpien kaupunkien keskustoissa ja kauempana keskustoista

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna suurimpien kaupunkien keskustoissa ja kauempana keskustoista

Kotkan keskustassa hinnat ovat nousseet lähes 15 prosenttia ja kauempana keskustasta laskeneet lähes 24 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna maakuntakeskusten keskusta-alueilla ja kauempana keskustasta

Vanhojen osakeasuntojen hintojen muutokset vuoteen 2015 verrattuna maakuntakeskusten keskusta-alueilla ja kauempana keskustasta

Vanhojen osakeasuntojen hinnat, koko vuosi 2021 1)

Alue Neliöhinta, eur/m² Indeksi 2015=100 Indeksin vuosimuutos, %
Koko maa 2 179 108,7 3,7
Pääkaupunkiseutu (PKS) 4 093 120,1 5,5
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1 638 98,5 2,0
Helsinki 4 775 117,8 6,1
Espoo-Kauniainen 3 789 112,6 5,5
Vantaa 2 856 105,6 2,2
Kehyskunnat 2) 2 190 98,7 2,3
Tampere 2 752 118,2 5,4
Turku 2 357 122,8 5,8
Lahti 1 653 94,2 4,1
Kuopio 1 818 90,6 -0,3
Jyväskylä 1 743 92,4 -1,3
Oulu 1 864 105,1 4,0
1) Ennakkotieto
2) Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Uusien osakeasuntojen hinnat nousivat viimeisellä neljänneksellä

Uusien osakeasuntojen hinnat nousivat vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,0 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 5,4 prosenttia ja muualla Suomessa 2,5 prosenttia. Uudiskohteiden hinnat nousivat edelliseen vuoteen nähden eniten Espoossa ja Oulussa.

Koko viime vuonna uudiskohteiden hinnat nousivat keskimäärin 5,6 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Vuoteen 2015 nähden uudiskohteiden hinnat ovat nousseet noin 21 prosenttia.

Uusien osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin, indeksi 2015=100

Uusien osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin, indeksi 2015=100

Vanhojen osakeasuntojen hintatilasto perustuu Verohallinnon huoneistotietoihin (tietoihin asunto-osakkeiden omistuksista). Huoneistotiedoista julkaistavia lukumääriä ei tule käyttää tuoreimpien ajankohtien kaupankäynnin aktiivisuuden arviointiin.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kuukausitilastossa on ensimmäisellä julkaisukerralla mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 60 prosenttia kaikista kaupoista. Neljännesvuositilastossa on noin 70 prosenttia tuoreimman ajankohdan kaupoista. Tiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on löydettävissä erillisistä taulukoista.

Uusien osakeasuntojen tiedot perustuvat suurimpien rakennuttajien ja kiinteistönvälittäjien raportoimiin kauppahintatietoihin. Kiinteistönvälittäjien kautta myytyjen vanhojen osakeasuntojen lukumäärät perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelun tietoihin. Nämä tiedot eivät pääsääntöisesti tarkennu takautuvasti.

Osakeasuntojen hintatiedot ovat saatavissa eri alueilta ja talotyypeittäin osoitteesta tilastokeskus.fi/til/ashi/tau.html . Taulukoissa on saatavilla tiedot myös vanhojen osakeasuntojen postinumero- ja kuntatason neliöhinnoista ja kauppojen lukumääristä. Jos tiedossa olevia kauppoja on alueella vähän, voi muutama poikkeava tapaus alueella vaikuttaa merkittävästi keskihintaan ja hintaindeksiin.


Lähde: Osakeasuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Peltoniemi 029 551 3088, asuminen.hinnat@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (488,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-878X. joulukuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ashi/2021/12/ashi_2021_12_2022-01-28_tie_001_fi.html