Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.5.2008

Asuntoja yli 2,7 miljoonaa vuonna 2007

Vuoden 2007 lopussa Suomessa oli 2 732 000 asuntoa, joista 45 prosenttia oli yksiöitä tai kaksioita. Asuntokanta sisältää myös tyhjillään ja vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot, joita oli noin 255 000. Nykyisestä asuntokannasta 63 prosenttia on rakennettu 1970-luvulla tai sen jälkeen. Talotyypeittäin tarkasteltuna kerrostaloasunnoista 63 prosenttia, rivitaloasunnoista 91 prosenttia ja erillisistä pientaloasunnoista hieman yli puolet on rakennettu 1970-luvulla tai sen jälkeen.

Vuoden 2007 lopussa oli kerrostaloasuntoja 109 000 enemmän kuin asuntoja erillisissä pientaloissa. Väestöstä kuitenkin vain kolmasosa asuu kerrostaloissa. Tämä selittyy sillä, että asunnot ovat kerrostaloissa pienempiä ja niissä asuu pienempiä perheitä tai asuntokuntia kuin rivi- ja pientaloissa. Kerrostaloasuntojen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 1970. Rivitaloasuntojen määrä on kasvanut yli kymmenkertaiseksi vuodesta 1970, jolloin niitä oli vain 30 000. Vuoden 2007 lopussa rivitaloasuntoja oli jo 378 000.

Asunnot talotyypin mukaan 31.12.2007

Talotyyppi Asuntoja
(lkm)
Osuus kaikista
asunnoista
(%)
Erilliset pientalot 1 095 279 40,1
Rivi- ja ketjutalot 377 541 13,8
Asuinkerrostalot 1 204 222 44,1
Muu kuin asuinrakennus 54 784 2,2
Asuntoja yhteensä1 2 731 826 100,0
1 Asuntokanta sisältää myös tyhjillään ja vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot,
joita on noin 255 000. Muita kuin asuinrakennuksia ovat mm. liike- ja toimistorakennukset ym.

Lähde: Asuntokanta 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 21.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntokanta [verkkojulkaisu].
2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asu/2007/asu_2007_2008-05-21_tie_001.html