Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.10.2006

Kolme neljästä alle 30-vuotiaiden taloudesta asui vuokralla

Suomessa oli vuoden 2005 lopussa 2 429 500 asuntokuntaa. Näistä omistusasunnoissa asui 64 prosenttia eli 1 556 000 asuntokuntaa. Vuokralla asui 31,8 prosenttia asuntokunnista eli 771 600. Muiden asuntokuntien asunnon hallintaperuste oli esimerkiksi asumisoikeusasunto, muu tai tuntematon. Näitä oli 102 000 eli 4,2 prosenttia asuntokunnista.

Mitä suurempi asuntokunta oli, sitä todennäköisemmin se asui omistamassaan talossa. Yhden henkilön talouksista lähes puolet asui vuokralla. Myös asuntokunnan vanhimman ikä vaikutti hallintaperusteeseen. Asuntokunnista, joissa vanhin henkilö oli alle 30-vuotias, vuokralla asui 72 prosenttia eli 236 000 asuntokuntaa. Yhteensä alle kolmekymmentävuotiaiden asuntokuntia oli 327 000.

Hallintaperustetiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietojen kanssa, sillä hallintaperusteeltaan tuntemattomien asuntokuntien määrä on kasvanut.

Asuntokunnat hallintaperusteen ja vanhimman henkilön iän mukaan 31.12.2005

Lähde: Asuntokunnat ja asuinolot 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, Marja Hermiö (09) 1734 3211, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkistukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 25.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntokunnat ja asuinolot [verkkojulkaisu].
2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asuolo/2005/asuolo_2005_2006-10-25_tie_002.html