Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2014 2015/1* 2015/2* 2015/3*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 109,4 109,5 110,0 109,6 109,6 110,2 110,2 110,7
Tuntipalkkaiset 107,7 108,1 108,7 108,2 108,2 109,2 109,1 109,6
Kuukausipalkkaiset 112,5 112,1 112,3 112,0 112,2 112,2 112,3 112,7
C Teollisuus 108,7 109,2 109,6 110,1 109,4 110,1 110,4 110,7
Tuntipalkkaiset 108,3 108,6 108,7 109,4 108,8 109,1 109,4 109,7
Kuukausipalkkaiset 109,0 109,7 110,2 110,6 109,9 110,9 111,3 111,5
10-11 Elintarviketeollisuus 108,3 108,7 109,5 110,0 109,1 110,0 110,1 110,4
Tuntipalkkaiset 107,5 107,6 108,2 108,4 107,9 108,4 108,5 108,9
Kuukausipalkkaiset 108,8 109,4 110,3 111,0 109,9 111,0 111,1 111,4
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 109,9 110,6 112,1 112,6 111,3 112,6 112,7 113,2
Tuntipalkkaiset 108,6 109,0 110,5 110,9 109,8 110,9 111,1 111,6
Kuukausipalkkaiset 111,7 112,7 114,2 114,7 113,3 114,7 114,8 115,2
16 Sahateollisuus 111,1 111,2 111,5 111,6 111,4 111,8 112,1 112,4
Tuntipalkkaiset 110,7 110,9 111,5 111,5 111,2 111,6 111,9 112,3
Kuukausipalkkaiset 111,9 111,7 111,6 111,9 111,8 112,4 112,7 112,8
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 110,8 110,7 110,7 111,3 110,9 111,4 111,6 111,8
Tuntipalkkaiset 109,9 109,8 110,0 110,6 110,1 110,6 110,7 111,0
Kuukausipalkkaiset 112,5 112,3 112,2 112,7 112,4 112,8 113,1 113,4
19-22 Kemianteollisuus 109,3 109,4 110,2 110,3 109,8 110,3 110,6 111,2
Tuntipalkkaiset 108,4 108,5 109,4 109,5 109,0 109,5 109,7 110,4
Kuukausipalkkaiset 110,0 110,2 110,9 111,1 110,5 111,1 111,3 112,0
23 Mineraalituotteiden valmistus 110,1 111,3 112,7 113,1 111,8 113,1 113,4 113,8
Tuntipalkkaiset 107,9 108,2 108,7 108,7 108,4 108,7 109,0 109,6
Kuukausipalkkaiset 111,5 113,4 115,3 116,1 114,1 116,1 116,3 116,6
24-30 Metalliteollisuus 107,8 108,4 108,7 109,3 108,6 109,2 109,7 109,9
Tuntipalkkaiset 107,1 107,5 107,3 108,7 107,6 107,7 108,1 108,3
Kuukausipalkkaiset 108,2 109,0 109,4 109,6 109,0 110,0 110,5 110,7
24 Metallien jalostus tp. 106,9 107,3 107,1 108,5 107,4 107,5 107,9 108,0
25 Metallituotteet tp. 107,2 107,5 107,3 108,7 107,7 107,8 108,2 108,3
26-27 Sähkötekninen tp. 111,1 111,3 110,9 112,2 111,4 111,3 111,7 111,8
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 105,6 106,0 105,9 107,3 106,2 106,4 106,8 106,9
31 Huonekalujen valmistus 110,2 111,4 111,7 111,9 111,3 112,1 112,4 112,9
Tuntipalkkaiset 109,5 111,2 111,3 111,4 110,8 111,4 111,6 112,3
Kuukausipalkkaiset 111,5 112,0 112,6 113,1 112,3 113,5 114,0 114,2
D Sähkö, kaasu ja lämpö 108,7 108,7 108,9 109,1 108,8 109,5 109,8 110,1
Tuntipalkkaiset 108,4 108,7 109,1 109,5 108,9 110,0 110,4 110,6
Kuukausipalkkaiset 108,8 108,7 108,8 109,0 108,8 109,3 109,7 109,9
E Vesi- ja jätehuolto 108,5 108,9 109,4 109,4 109,1 109,5 109,9 110,3
Tuntipalkkaiset 107,5 107,6 108,2 108,1 107,8 108,2 108,5 109,0
Kuukausipalkkaiset 109,5 110,2 110,5 110,7 110,2 110,7 111,3 111,5
F Rakentaminen 109,2 109,1 109,3 110,0 109,4 110,2 109,9 110,1
Tuntipalkkaiset 108,3 108,0 108,0 108,7 108,2 108,9 108,5 108,7
Kuukausipalkkaiset 111,1 111,5 112,0 112,7 111,8 112,7 112,8 113,0
G Kauppa 110,0 110,6 111,4 112,1 111,0 112,1 112,4 112,6
Tuntipalkkaiset 109,0 109,0 109,8 109,8 109,4 109,8 110,1 110,6
Kuukausipalkkaiset 110,0 110,7 111,5 112,2 111,1 112,2 112,5 112,8
45 Moottoriajon. kauppa 109,8 109,7 109,5 109,4 109,6 109,4 109,9 110,1
Tuntipalkkaiset 108,6 108,7 109,8 109,9 109,2 109,9 110,1 110,7
Kuukausipalkkaiset 110,3 110,2 109,4 109,1 109,8 109,2 109,7 109,8
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 110,0 110,8 111,7 112,5 111,2 112,5 112,8 113,1
H Kuljetus ja varastointi 109,2 109,6 109,7 110,2 109,7 110,4 110,7 110,9
Tuntipalkkaiset 108,7 109,3 109,5 109,8 109,4 110,0 110,5 110,6
Kuukausipalkkaiset 109,7 109,9 109,9 110,5 110,0 110,6 110,9 111,1
49-51 Kuljetus 110,4 110,8 111,4 112,0 111,2 112,1 112,4 112,7
Tuntipalkkaiset 109,9 110,3 111,0 111,2 110,6 111,3 111,7 112,1
Kuukausipalkkaiset 110,9 111,4 111,9 112,8 111,7 112,8 113,0 113,2
52 Liikennettä palv. toim. 107,3 107,5 106,6 106,8 107,0 107,1 107,8 107,5
Tuntipalkkaiset 107,7 109,2 107,5 107,2 107,9 108,1 109,8 108,1
Kuukausipalkkaiset 107,2 106,9 106,3 106,6 106,7 106,7 107,1 107,3
I Majoitus- ja ravitseminen 107,6 107,7 108,1 108,7 108,0 108,7 108,8 109,1
J Informaatio ja viestintä 109,5 110,0 110,2 110,4 110,0 110,6 111,0 111,2
61 Televiestintä 109,4 110,0 110,3 110,6 110,1 110,7 111,1 111,2
Tuntipalkkaiset 109,2 109,1 109,3 109,8 109,3 110,5 110,9 111,0
Kuukausipalkkaiset 109,4 110,0 110,4 110,6 110,1 110,7 111,1 111,2
62-63 Tietopalvelutoim. 109,7 110,2 110,4 110,6 110,2 110,7 111,2 111,3
K Rahoitus ja vakuutus 109,3 110,0 110,2 110,5 110,0 110,7 111,4 111,6
64,66 Rahoitus 109,4 110,4 110,8 111,1 110,4 111,3 111,9 112,2
65 Vakuutus 109,0 108,8 108,3 108,6 108,7 108,7 109,4 109,6
L Kiinteistöalan toiminta 106,7 106,4 106,4 106,6 106,5 106,7 106,9 107,2
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 109,4 110,0 110,4 110,7 110,1 111,0 111,4 111,7
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 108,3 109,5 110,0 110,4 109,6 110,8 111,3 111,5
71-72 Tekniset palvelut 109,3 109,7 110,1 110,3 109,9 110,6 111,0 111,3
N Hallinto- ja tukipalvelut 109,8 110,7 111,9 112,6 111,2 113,0 113,3 113,6
Tuntipalkkaiset 109,7 110,5 110,8 111,1 110,5 112,0 112,5 112,7
Kuukausipalkkaiset 109,8 110,8 112,2 113,1 111,5 113,3 113,5 113,9
O Julkinen hallinto 110,2 110,7 111,6 112,2 111,2 112,3 112,5 113,0
841 Julkinen hallinto 110,1 110,4 111,2 111,6 110,8 111,7 111,9 112,3
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 110,2 110,9 111,9 112,7 111,4 112,8 113,0 113,5
P Koulutus 108,6 108,5 109,0 109,1 108,8 109,2 109,3 109,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 109,1 109,2 110,0 110,2 109,6 110,3 110,4 110,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 110,2 110,4 111,2 111,4 110,8 111,6 111,7 112,1
87-88 Sosiaalipalvelut 107,8 107,7 108,5 108,7 108,2 108,7 108,9 109,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 111,3 111,7 112,4 112,8 112,0 113,0 113,2 113,5
S Muu palvelutoiminta 108,0 108,1 108,8 109,3 108,6 109,5 109,7 110,1
9491 Seurakunnat 106,8 106,8 107,5 108,0 107,3 108,1 108,2 108,6
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2015, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2015/03/ati_2015_03_2015-10-15_tau_006_fi.html