Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Aluetalouden indikaattorit ovat aluetilinpito-tilastojen ja niihin läheisesti liittyvien tietojen pohjalta tuotettuja valmiita indikaattoreita, joiden tarkoituksena on tarjota vertailtavaa tietoa alueiden rakenteista, niiden kehityksestä ja tasoeroista. Vertailun perustana on useimmiten koko maa, joskus myös EU -maat. Myös vertailut samantyyppisiin alueisiin.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Aluetalouden indikaattorit [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atind/meta.html