Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.4.2012

Autokaupassa moottoriajoneuvojen vähittäis- ja tukkukauppa lähes yhtä suuret

Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan osuus oli 37,1 prosenttia ja moottoriajoneuvojen tukkukaupan 36,1 prosenttia. Autokaupan koko liikevaihto oli lähes 15,3 miljardia mukaan luettuna muu vähittäis- ja tukkukauppa sekä liikevaihto muista toiminnoista. Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskaupan osuus oli 7,9 prosenttia, kun niiden tukkukaupan osuus oli 10,9 prosenttia. Huolto- ja korjauspalveluiden osuus autokaupan tuotteiden liikevaihdosta oli 8 prosenttia.

Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialoilla 4511-4540

Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialoilla 4511-4540
Ei mukana muu tukku- ja vähittäiskauppa eikä liikevaihto muista toiminnoista 2005 ja 2010 sekä lisäksi vuoden 2005 tiedoista poistettu polttoainemyynti

Vuonna 2005 moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan osuus oli selvästi tukkukauppaa suurempi. Ero vähittäis- ja tukkukaupan välillä oli yli 15 prosenttiyksikköä kun ero vuonna 2010 oli ainoastaan yhden prosenttiyksikön. Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa oli kasvanut ja vähittäiskauppa laskenut vuodesta 2005. Huolto- ja korjauspalveluiden osuus oli lisääntynyt vuonna 2010.

Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialoilla 4511-4540 1)

Tuotteet CPA  Toimialat 4511–4540
Prosenttiosuudet 2005 Prosenttiosuudet 2010
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 45112, 45113, 45192, 45193, 45402,45403 46,2 37,1
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 45111, 45191, 45401, 45404 30,7 36,1
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa 45311, 45312 7,2 10,9
Huolto- ja korjauspalvelut 45201, 45405 6,9 8,0
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 45321, 45322 9,0 7,9
1) Ei mukana muu tukku- ja vähittäiskauppa eikä liikevaihto muista toiminnoista 2005 ja 2010 sekä lisäksi vuoden 2005 tiedoista poistettu polttoainemyynti

Lähde: Autokaupan määrävuosiselvitys 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen 09 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (15 sivua 296,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/auma/2010/auma_2010_2012-04-25_tie_001_fi.html