Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.9.2009

Energian kokonaiskulutus väheni 8 prosenttia alkuvuonna

Energian kokonaiskulutus tammi-kesäkuussa 2009 oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 650 petajoulea. Edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta kulutus väheni 8 prosenttia. Sähkön kulutus alkuvuonna oli 41 TWh, mikä oli 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Talouden taantuma vähensi erityisesti teollisuuden sähkönkulutusta. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat 4 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus, petajoulea (1 petajoule = 1000 terajoulea)

Edellisvuodesta heikentynyt vesitilanne vähensi vesivoiman tuotantoa 16 prosenttia. Päästöoikeuksien hinnan pysytellessä huomattavasti edellisvuotta alemmalla tasolla kivihiilen käyttö lauhdesähkön tuotannossa lisääntyi ja hiilen (hiileen lasketaan tässä mukaan kivihiili, koksi sekä masuuni- ja koksikaasu) kulutus lisääntyi 17 prosenttia. Tuulivoiman tuotanto oli 5 prosentin kasvussa. Alkuvuonna turpeen kulutus väheni 24 prosenttia, puuperäisten polttoaineiden 20 prosenttia ja maakaasun kulutus 12 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Sähkön nettotuonti väheni 32 prosenttia etenkin kasvaneen sähkön viennin vuoksi. Suomi oli alkuvuonna nettomyyjänä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.

Moottoribensiinin sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn hinnat nousivat jakson loppua kohden pysytellen kuitenkin selvästi edellisvuoden alkupuolen tasoa alempana. Dieselöljyn hinta pysytteli vuoden 2008 lopun tasolla. Maakaasun hinta oli laskussa ja toisella neljänneksellä se laski alle edellisvuoden vastaavan ajan tason. Sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa oli laskussa koko alkuvuoden ja hintataso pysytteli selvästi edellisvuotta alempana.

Lähteet: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2009, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 17.9.2009

Viittausohje:

Tilasto: Energian hankinta, kulutus ja hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3363. 2. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehkh/2009/02/ehkh_2009_02_2009-09-17_tie_001.html