Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Hovioikeuksien tilasto kuvaa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä siviili- ja rikosasioita. Hovioikeuksien käsittelemistä asioista suurin osa on valituksia käräjäoikeuksien ratkaisuista. Asianosaisen, joka tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on ilmoitettava siihen tyytymättömyyttä viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisupäivästä lukien. Joissakin asioissa hovioikeus toimii myös ensimmäisenä oikeusasteena. Rikosasioissa tällaisia ovat esim. maanpetos- ja valtiopetosrikokset sekä korkeita virkamiehiä koskevat asiat. Myös määrätyt siviiliasiat hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena. Hovioikeuksia on kuusi, Helsingin, Itä-Suomen, Vaasan, Turun, Kouvolan ja Rovaniemen hovioikeudet

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hovioikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-484X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/hovoikr/meta.html