Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.2.2008

Joukkoviestintämarkkinat 2001 - 2006

Joukkoviestintämarkkinoiden arvo kasvoi noin neljä prosenttia vuonna 2006. Nopeinta kasvu oli internetissä (+32%) ja kaapelitelevisiossa (+14).

Internetin vahva kasvu oli pääosin seurausta verkkomainonnan kasvun jatkumisesta. Online-tuotteiden myyntivolyymit olivat edelleen vaatimattomia.

Uusia kaapelitelevisioliittymiä tuli vuonna 2006 vähän, mutta maksukanavat yleistyivät. Kaikkiaan maksu-tv:n tuotot eri jakelukanavissa (terrestriaali + kaapeli + satelliitti) olivat vuonna 2006 arviolta 85-90 miljoonaa euroa.

Päivälehtien tuotot kasvoivat viisi prosenttia. Kasvu oli alkaneen vuosituhannen nopeinta. Myös miljardin euron haamuraja ylittyi vuonna 2006. Toisaalta monilla aloilla graafisessa viestinnässä kasvu oli vaisua.

Tässä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvuista on eliminoitu päällekkäisten erien kertautuminen. Eri toimialojen luvut ovat toisensa poissulkevia. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä.

Taulukko 1. Joukkoviestintämarkkinat Suomessa 2001 - 2006

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Muutos %
Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa Milj. euroa 2005-06
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 956 936 931 970 982 1 027 5
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 113 115 112 118 121 122 0
Ilmaislehdet 86 89 95 100 102 104 2
Aikakauslehdet 622 630 655 680 710 720 1
Kirjat* 468 480 486 500 527 536 2
Mainospainotuotteet 314 312 320 324 327 339 4
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 2 558 2 563 2 599 2 692 2 769 2 847 3
Televisio** 509 516 529 590 615 638 4
Kaapelitelevisio 67 77 93 100 113 129 14
Radio 43 47 50 51 50 49 -1
Internet 59 56 59 64 75 99 32
Sähköinen viestintä yhteensä 676 695 731 804 853 916 7
Äänitteet 128 118 120 110 98 99 1
Videot (DVD & VHS) 96 118 131 141 144 149 3
Elokuvateatterit 48 56 58 54 46 52 12
Tallenneviestintä yhteensä 272 292 309 304 288 300 4
Koko joukkoviestintä 3 506 3 550 3 639 3 801 3 910 4 062 4
Joukkoviestintä/BKT, % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4  
* Sisältää myös SKY:n jäsenten multimediatellenteiden (CD-rom ym.) myynnin. Sen arvo kuluttajahintaisena oli n. 5 milj. euroa vuonna 2006.
** Sisältää myös julkisen palvelun radiotoiminnan.
Lähde: Tilastokeskus, Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot

Graafisen joukkoviestinnän osuus joukkoviestinnästä oli 70 prosenttia. Eri mediasektoreiden keskinäisosuuksien muutokset olivat pieniä. (Taulukko 2).

Taulukko 2. Sektoreiden osuudet joukkoviestintämarkkinoista Suomessa 2001 - 2006 (%)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
% % % % % %
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 27,3 26,4 25,6 25,5 25,1 25,3
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
Ilmaislehdet 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6
Aikakauslehdet 17,7 17,7 18,0 17,9 18,1 17,7
Kirjat 13,3 13,5 13,3 13,2 13,4 13,2
Mainospainotuotteet 8,9 8,8 8,8 8,5 8,3 8,3
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 73,0 72,2 71,4 70,8 70,7 70,0
Televisio 14,5 14,5 14,5 15,5 15,7 15,7
Kaapelitelevisio 1,9 2,2 2,6 2,6 2,9 3,2
Radio 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2
Internet 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9 2,4
Sähköinen viestintä yhteensä 19,3 19,6 20,1 21,2 21,8 22,5
Äänitteet 3,6 3,3 3,3 2,9 2,5 2,4
Videot (DVD & VHS) 2,7 3,3 3,6 3,7 3,7 3,7
Elokuvateatterit 1,4 1,6 1,6 1,4 1,2 1,3
Tallenneviestintä yhteensä 7,8 8,2 8,5 8,0 7,4 7,4
Koko joukkoviestintä 100 100 100 100 100 100
Lähde: Tilastokeskus, Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot

Kaksi muutosta joukkoviestintämarkkinoiden laskentatavassa

Internetin luvussa on vuodesta 2005 lähtien mukana vain tilastoidut tuotot, eli lukuun sisältyy vain TNS Gallupin tilastoima mainonta internetissä (verkkomediamainonta ja sähköisten hakemistojen mainonta) sekä Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoima jäsentensä online-tuotteiden myynti.

Tallenteissa on luovuttu erillisestä Cd-romien myyntiluvusta. Varsinaiset multimediatallenteet (cd-rom ym.) on lisätty kirjojen myyntiin, johon ne luontevimmin sijoittuvat (vrt. hakuteokset). Multimediatallenteiden myynti vuonna 2006 oli vain noin 5 miljoonaa euroa. - Muutos on tehty myös aiempien vuosien kirjamyynnin lukuihin.

Tässä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvuista on eliminoitu päällekkäisten erien kertautuminen. Eri toimialojen luvut ovat toisensa poissulkevia. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä.

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 27.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jvie/2006/jvie_2006_2008-02-27_tie_001.html