Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys kuvaa vähittäiskaupan paikallisyksiköiden (myymälöiden) määrää ja liikevaihtoa sekä vähittäiskaupan myyntipinta-aloja Suomen eri alueilla. Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys toteutetaan yrityksille ja toimipaikoille suunnattuna kyselynä siltä osin kuin rekisteritietoja ei ole saatavissa. Otos muodostuu toimialansa suurimpien yritysten ja toimipaikkojen lisäksi satunnaisotannalla poimituista yrityksistä ja toimipaikoista. Otoksen koko pysyy melko vakiona tiedustelukerroittain. Saadut tiedot korotetaan menetelmällisesti vastaamaan koko vähittäiskaupan toimialaa. Selvitys tehdään joka viides vuosi.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7194. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kamv/meta.html